Rádce

3D Návrh krbu

3D Návrh krbu

Součástí našich služeb zákazníkům je 3D návrh krbu. Ten slouží k lepší představě ...

Krbová vložka - jak vybrat tu nejlepší?

Krbová vložka - jak vybrat tu nejlepší?

Výběr vhodné krbové vložky je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí při stavbě kr ...

Proč externí přívod vzduchu?

Proč externí přívod vzduchu?

U moderních a rekonstruovaných domů s kvalitními plastovými či dřevěnými okny a ...

Revizní otvor - k čemu slouží ?

Revizní otvor - k čemu slouží ?

Platná norma, která se zabývá stavbou krbů uvádí že: "Do prostoru teplovzdušné ...

Teplovzdušný rozvod - samotížný

Teplovzdušný rozvod - samotížný

V případech, kdy je potřeba rozvést teplý vzduch od krbu i do vzdálenějších míst ...

Regulátory komínového tahu – k čemu slouží ?

Regulátory komínového tahu – k čemu slouží ?

Tah komínu je velice důležitý údaj a výrazně ovlivňuje účinnost spalování připoj ...

Podle čeho vybrat vhodný ventilátor?

Podle čeho vybrat vhodný ventilátor?

V případech, kdy je třeba teplo z teplovzdušné krbové vložky odvést do vzdálen ...

Komínový ventilátor - jak funguje?

Komínový ventilátor - jak funguje?

Nerezový generátor tahu zvyšuje tah komínu bez ohledu na jeho výšku, typ či rych ...

Teplovzdušný rozvod - s tažným ventilátorem

Teplovzdušný rozvod - s tažným ventilátorem

V případě, že chceme pomocí krbu vytápět kromě prostoru, ve kterém je krb umístě ...

Které vložky doporučujeme a proč ?

Které vložky doporučujeme a proč ?

Výběr krbové vložky je asi nejdůležitějším rozhodnutím při stavbě krbu. Špatně z ...

Jaké kouřovody pro krb zvolit ?

Jaké kouřovody pro krb zvolit ?

Pro připojení krbové vložky na komín se v zásadě používají dva typy kouřovodů. J ...

Jak napojit kouřovod do komínu ?

Jak napojit kouřovod do komínu ?

U moderních vícevrstvých komínů (např. Schiedel), kde je vnitřní průduch komína ...

Práce s deskami Skamotec a Silca

Práce s deskami Skamotec a Silca

V tomto článku si popíšeme, jak pracovat s kalciumsilikátovými deskami Skamotec ...

K čemu je dobrý krycí rámeček ?

K čemu je dobrý krycí rámeček ?

V případě obestavby krbové vložky je potřeba ponechat mezi rámem vložky a obesta ...

Penetrace - proč je důležitá ?

Penetrace - proč je důležitá ?

Kalcium-silikátové desky se kromě svých vynikajících izolačních vlastností a vel ...

Jak udělat finální omítku krbu ?

Jak udělat finální omítku krbu ?

Po dokončení hrubé stavby se povrch zpevní pomocí vrstvy kamnářské malty, vyztuž ...

Volba výkonu teplovzdušné vložky

Volba výkonu teplovzdušné vložky

Obecně platí, že by krbová vložka měla pokrýt tepelné ztráty v prostoru, který m ...

Které kamna bychom doporučili a proč ?

Které kamna bychom doporučili a proč ?

Na základě našich dlouhodobých zkušeností s prodejem kamen různých výrobců, bych ...

Kamna teplovzdušné nebo s výměníkem ?

Kamna teplovzdušné nebo s výměníkem ?

Před samotným výběrem krbových kamen je třeba se rozhodnout, jaký způsob vytápěn ...

Vložku teplovzdušnou nebo s výměníkem ?

Vložku teplovzdušnou nebo s výměníkem ?

Před samotným výběrem krbové vložky je třeba se rozhodnout, jaký způsob vytápění ...

Jaké lepidlo pro desky ?

Jaké lepidlo pro desky ?

Pro desky Silca a Skamotec doporučujeme používat lepidlo SILATERM, které je k di ...

Instalace revizního otvoru

Instalace revizního otvoru

V následujícím návodu si krok za krokem ukážeme, jak instalovat revizní otvor Gr ...

Vypálení barvy při prvních zátopech

Vypálení barvy při prvních zátopech

Barva, kterou jsou klasické černé kouřovody ošetřené, je žáruvzdorná, nikoli vša ...

Jak topit a přikládat palivo do kamen ?

Jak topit a přikládat palivo do kamen ?

Klasické volně stojící krbová kamna s prosklenými dvířky jsou konstruovány vzhle ...

Proč a jak izolovat zadní stěnu za krbem ?

Proč a jak izolovat zadní stěnu za krbem ?

Izolací okolních stěn přiléhajících k obestavbě se mimo jiné zabývá ČSN 73 4230. ...

Jaký materiál na stavbu krbu zvolit?

Jaký materiál na stavbu krbu zvolit?

Dříve, než se rozhednete pro stavbu krbu, je potřeba se rozhodnout, z jakého mat ...

Před samotným výběrem krbových kamen je třeba se rozhodnout, jaký způsob vytápění pomocí kamen zvolit.

Jsou dvě možnosti, které mají své výhody i nevýhody. 

 

Teplovzdušné kamna

Klasické teplovzdušné kamna jsou jednoduchým, spolehlivým a cenově přijatelným řešením vytápění místnosti, ve které

jsou kamna instalovány. Tepelný výkon kamen je uvolňován do okolního vzduchu sáláním přes prosklená dvířka a plášť,

případně obtékáním vzduchu kolem pláště kamen. Je možné vytápění i sousedních místností prostřednictvím větších

otevřených dveří, např. kuchyň sousedící s obývacím pokojem apod.

 

 

Tento způsob je vhodný jak pro občasné topení v kratších cyklech, tak i pro každodenní provoz.

Mezi hlavní výhody tohoto řešení patří snadná instalace, celkově nižší náklady a nezávislost na jiné energii. V pří-

padě delšího výpadku elektrické sítě při zimních kalamitách v horských oblastech, se může jednat o jediný možný

způsob vytápění. Nevýhodou je těžší distribuce tepla do vzdálenějších částí domu a omezené možnosti akumulace

tepla. 


 

 

Kamna s teplovodním výměníkem

Kamna s teplovodním výměníkem mohou být využity jako primární zdroj tepla, kterým lze pokrýt tepelné ztráty celého

prostoru bytu. Pro vytápění místnosti, ve které kamna stojí, zpravidla postačí výkon, který kamna uvolní do vzduchu

sáláním přes prosklená dvířka a plášť, stejně jako kamna teplovzdušné. Vytápění všech ostatních místností je realizo-

váno prostřednictvím teplé vody a radiátorů.

 

  

Tento způsob je vzhledem k vyšším celkovým pořizovacím nákladům vhodný zejména pro intenzivní využívání, tedy

pro každodenní provoz. Hlavní výhodou je jednoduchá distribuce tepla v celém prostoru domu, možnost akumulace

tepla pomocí akumulační nádrže a jeho pozdějšího využití, např. v noci, když oheň v topeništi kamen vyhasne.

Nevýhodou jsou vyšší náklady na pořízení a závislost systému na elektrické energii.