Rádce

3D Návrh krbu

3D Návrh krbu

Součástí našich služeb zákazníkům je 3D návrh krbu. Ten slouží k lepší představě ...

Krbová vložka - jak vybrat tu nejlepší?

Krbová vložka - jak vybrat tu nejlepší?

Výběr vhodné krbové vložky je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí při stavbě kr ...

Proč externí přívod vzduchu?

Proč externí přívod vzduchu?

U moderních a rekonstruovaných domů s kvalitními plastovými či dřevěnými okny a ...

Revizní otvor - k čemu slouží ?

Revizní otvor - k čemu slouží ?

Platná norma, která se zabývá stavbou krbů uvádí že: "Do prostoru teplovzdušné ...

Teplovzdušný rozvod - samotížný

Teplovzdušný rozvod - samotížný

V případech, kdy je potřeba rozvést teplý vzduch od krbu i do vzdálenějších míst ...

Regulátory komínového tahu – k čemu slouží ?

Regulátory komínového tahu – k čemu slouží ?

Tah komínu je velice důležitý údaj a výrazně ovlivňuje účinnost spalování připoj ...

Podle čeho vybrat vhodný ventilátor?

Podle čeho vybrat vhodný ventilátor?

V případech, kdy je třeba teplo z teplovzdušné krbové vložky odvést do vzdálen ...

Komínový ventilátor - jak funguje?

Komínový ventilátor - jak funguje?

Nerezový generátor tahu zvyšuje tah komínu bez ohledu na jeho výšku, typ či rych ...

Teplovzdušný rozvod - s tažným ventilátorem

Teplovzdušný rozvod - s tažným ventilátorem

V případě, že chceme pomocí krbu vytápět kromě prostoru, ve kterém je krb umístě ...

Které vložky doporučujeme a proč ?

Které vložky doporučujeme a proč ?

Výběr krbové vložky je asi nejdůležitějším rozhodnutím při stavbě krbu. Špatně z ...

Jaké kouřovody pro krb zvolit ?

Jaké kouřovody pro krb zvolit ?

Pro připojení krbové vložky na komín se v zásadě používají dva typy kouřovodů. J ...

Jak napojit kouřovod do komínu ?

Jak napojit kouřovod do komínu ?

U moderních vícevrstvých komínů (např. Schiedel), kde je vnitřní průduch komína ...

Práce s deskami Skamotec a Silca

Práce s deskami Skamotec a Silca

V tomto článku si popíšeme, jak pracovat s kalciumsilikátovými deskami Skamotec ...

K čemu je dobrý krycí rámeček ?

K čemu je dobrý krycí rámeček ?

V případě obestavby krbové vložky je potřeba ponechat mezi rámem vložky a obesta ...

Penetrace - proč je důležitá ?

Penetrace - proč je důležitá ?

Kalcium-silikátové desky se kromě svých vynikajících izolačních vlastností a vel ...

Jak udělat finální omítku krbu ?

Jak udělat finální omítku krbu ?

Po dokončení hrubé stavby se povrch zpevní pomocí vrstvy kamnářské malty, vyztuž ...

Volba výkonu teplovzdušné vložky

Volba výkonu teplovzdušné vložky

Obecně platí, že by krbová vložka měla pokrýt tepelné ztráty v prostoru, který m ...

Které kamna bychom doporučili a proč ?

Které kamna bychom doporučili a proč ?

Na základě našich dlouhodobých zkušeností s prodejem kamen různých výrobců, bych ...

Kamna teplovzdušné nebo s výměníkem ?

Kamna teplovzdušné nebo s výměníkem ?

Před samotným výběrem krbových kamen je třeba se rozhodnout, jaký způsob vytápěn ...

Vložku teplovzdušnou nebo s výměníkem ?

Vložku teplovzdušnou nebo s výměníkem ?

Před samotným výběrem krbové vložky je třeba se rozhodnout, jaký způsob vytápění ...

Jaké lepidlo pro desky ?

Jaké lepidlo pro desky ?

Pro desky Silca a Skamotec doporučujeme používat lepidlo SILATERM, které je k di ...

Instalace revizního otvoru

Instalace revizního otvoru

V následujícím návodu si krok za krokem ukážeme, jak instalovat revizní otvor Gr ...

Vypálení barvy při prvních zátopech

Vypálení barvy při prvních zátopech

Barva, kterou jsou klasické černé kouřovody ošetřené, je žáruvzdorná, nikoli vša ...

Jak topit a přikládat palivo do kamen ?

Jak topit a přikládat palivo do kamen ?

Klasické volně stojící krbová kamna s prosklenými dvířky jsou konstruovány vzhle ...

Proč a jak izolovat zadní stěnu za krbem ?

Proč a jak izolovat zadní stěnu za krbem ?

Izolací okolních stěn přiléhajících k obestavbě se mimo jiné zabývá ČSN 73 4230. ...

Jaký materiál na stavbu krbu zvolit?

Jaký materiál na stavbu krbu zvolit?

Dříve, než se rozhednete pro stavbu krbu, je potřeba se rozhodnout, z jakého mat ...

Platná norma ČSN 734230 díl 7.2.5, která se zabývá stavbou krbů uvádí že: "Do prostoru teplovzdušné

komory určené pro předávání tepla musí být zajištěn přístup pro kontrolu a čištění povrchu kouřovodu a

krbové vložky a na čištění vnitřního prostoru. Velikost vstupního otvoru by měla být nejméně 230 x 230

mm, doporučuje se velikost 460 x 230 mm."

 

 

 

Kromě přístupu k čisticímu otvoru kouřovodu, je revizní otvor důležitý ještě z jednoho důvodu. V době, kdy vložka není

používána, tj. v létě nebo v pauzách během topné sezóny, dochází k tomu, že na povrch vložky a kouřovodů napadá

prach. Ten bývá v obytných prostorech tvořen směsí anorganických i organických částic. Po zátopu ve vložce po delší

pauze se tento prach vypálí, což bývá spojené často s velmi intenzivním zápachem. V případě, že je v obestavbě

instalován kontrolní otvor, je možné prach, který napadal na vložku a kouřovody vysát pomocí vysavače a zápach z

přepáleného prachu tak velmi významně eliminovat.


Instalací revizního otvoru do krbové obestavby máte zajištěn pohodlný přístup pro revize , kontroly, či opravy. Pro

teplovodní vložky doporučujeme větší rozměr, který zajišťuje instalatérovi dostatečný pracovní prostor. Použitím

dostatečně velkého revizního otvoru šetříte své peníze, vyhnete se v budoucnu částečné nebo úplné demontáži

krbové obestavby a jejímu novému vybudování.


Instalace a ovládání revizního otvoru je opravdu jednoduchá. Více našem článku zde: Revizní otvor - instalace


Otevření se provádí lehkým stiskem dvířek, kdy zámky odskočí a vnitřní část otvoru můžete zcela vyjmout z rámu.

Nechtěné vypadnutí je jištěno lankem, či řetízkem s karabinou. Při práci vám nepřekáží zavěšená dvířka, můžete

se dostat bezproblémově až k obestavbě. Povrch otvoru lze opatřit stejnou omítkou jako celou stavbu a viditelná je

jen cca 3 mm široká spára po obvodu revizního otvoru.


Střed revizního odvoru lze pouhým jedním stisknutím uvolnit. Následně se střed vykloní ven a po uvolnění karabiny

zajišťovacího řetízku jej můžete z rámu zcela odstranit. Nejedná se tedy o revizní dvířka, ale o revizní otvor. Otvorem

lze provádět nutné servisní operace v obestavbě, aniž by Vám cokoliv omezovalo přístup. Po ukončení prací nasadíte

střed otvoru na 2 čepy v jeho dolní, či boční části, přiklopíte střed k obestavbě, zapnete karabinu do otvoru (zajistíte

řetízek ) a jemným domáčknutím otvor uzavřete.

 


 

Instalace "na výšku" Instalace "na šířku"

 

Nezajištěním řetízku riskujete poškození středu ovoru, kdy osoba neznalá této funkce, uvolní stisknutím zámky a

otevírající se dvířka se vyklopí, následně se převáží a spadnou na zem !


POZOR - na takto poškozený střed otvoru se nevztahuje záruka !!