Rádce

3D Návrh krbu

3D Návrh krbu

Součástí našich služeb zákazníkům je 3D návrh krbu. Ten slouží k lepší představě ...

Krbová vložka - jak vybrat tu nejlepší?

Krbová vložka - jak vybrat tu nejlepší?

Výběr vhodné krbové vložky je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí při stavbě kr ...

Proč externí přívod vzduchu?

Proč externí přívod vzduchu?

U moderních a rekonstruovaných domů s kvalitními plastovými či dřevěnými okny a ...

Revizní otvor - k čemu slouží ?

Revizní otvor - k čemu slouží ?

Platná norma, která se zabývá stavbou krbů uvádí že: "Do prostoru teplovzdušné ...

Teplovzdušný rozvod - samotížný

Teplovzdušný rozvod - samotížný

V případech, kdy je potřeba rozvést teplý vzduch od krbu i do vzdálenějších míst ...

Regulátory komínového tahu – k čemu slouží ?

Regulátory komínového tahu – k čemu slouží ?

Tah komínu je velice důležitý údaj a výrazně ovlivňuje účinnost spalování připoj ...

Podle čeho vybrat vhodný ventilátor?

Podle čeho vybrat vhodný ventilátor?

V případech, kdy je třeba teplo z teplovzdušné krbové vložky odvést do vzdálen ...

Komínový ventilátor - jak funguje?

Komínový ventilátor - jak funguje?

Nerezový generátor tahu zvyšuje tah komínu bez ohledu na jeho výšku, typ či rych ...

Teplovzdušný rozvod - s tažným ventilátorem

Teplovzdušný rozvod - s tažným ventilátorem

V případě, že chceme pomocí krbu vytápět kromě prostoru, ve kterém je krb umístě ...

Které vložky doporučujeme a proč ?

Které vložky doporučujeme a proč ?

Výběr krbové vložky je asi nejdůležitějším rozhodnutím při stavbě krbu. Špatně z ...

Jaké kouřovody pro krb zvolit ?

Jaké kouřovody pro krb zvolit ?

Pro připojení krbové vložky na komín se v zásadě používají dva typy kouřovodů. J ...

Jak napojit kouřovod do komínu ?

Jak napojit kouřovod do komínu ?

U moderních vícevrstvých komínů (např. Schiedel), kde je vnitřní průduch komína ...

Práce s deskami Skamotec a Silca

Práce s deskami Skamotec a Silca

V tomto článku si popíšeme, jak pracovat s kalciumsilikátovými deskami Skamotec ...

K čemu je dobrý krycí rámeček ?

K čemu je dobrý krycí rámeček ?

V případě obestavby krbové vložky je potřeba ponechat mezi rámem vložky a obesta ...

Penetrace - proč je důležitá ?

Penetrace - proč je důležitá ?

Kalcium-silikátové desky se kromě svých vynikajících izolačních vlastností a vel ...

Jak udělat finální omítku krbu ?

Jak udělat finální omítku krbu ?

Po dokončení hrubé stavby se povrch zpevní pomocí vrstvy kamnářské malty, vyztuž ...

Volba výkonu teplovzdušné vložky

Volba výkonu teplovzdušné vložky

Obecně platí, že by krbová vložka měla pokrýt tepelné ztráty v prostoru, který m ...

Které kamna bychom doporučili a proč ?

Které kamna bychom doporučili a proč ?

Na základě našich dlouhodobých zkušeností s prodejem kamen různých výrobců, bych ...

Kamna teplovzdušné nebo s výměníkem ?

Kamna teplovzdušné nebo s výměníkem ?

Před samotným výběrem krbových kamen je třeba se rozhodnout, jaký způsob vytápěn ...

Vložku teplovzdušnou nebo s výměníkem ?

Vložku teplovzdušnou nebo s výměníkem ?

Před samotným výběrem krbové vložky je třeba se rozhodnout, jaký způsob vytápění ...

Jaké lepidlo pro desky ?

Jaké lepidlo pro desky ?

Pro desky Silca a Skamotec doporučujeme používat lepidlo SILATERM, které je k di ...

Instalace revizního otvoru

Instalace revizního otvoru

V následujícím návodu si krok za krokem ukážeme, jak instalovat revizní otvor Gr ...

Vypálení barvy při prvních zátopech

Vypálení barvy při prvních zátopech

Barva, kterou jsou klasické černé kouřovody ošetřené, je žáruvzdorná, nikoli vša ...

Jak topit a přikládat palivo do kamen ?

Jak topit a přikládat palivo do kamen ?

Klasické volně stojící krbová kamna s prosklenými dvířky jsou konstruovány vzhle ...

Proč a jak izolovat zadní stěnu za krbem ?

Proč a jak izolovat zadní stěnu za krbem ?

Izolací okolních stěn přiléhajících k obestavbě se mimo jiné zabývá ČSN 73 4230. ...

Jaký materiál na stavbu krbu zvolit?

Jaký materiál na stavbu krbu zvolit?

Dříve, než se rozhednete pro stavbu krbu, je potřeba se rozhodnout, z jakého mat ...

Obecně platí, že by krbová vložka měla pokrýt tepelné ztráty v prostoru, který má vytápět. Základním parametrem,

který je pro správnou volbu výkonu vložky nejdůležitější, jsou tedy tepelné ztráty. V případě nových domů je výpočet

tepelných ztrát součástí projektu stavby. Pokud se jedná o starší nebo rekonstruované domy, u nichž původní projekt

nelze dohledat nebo tento výpočet není součástí projektu, je třeba tepelné ztráty stanovit výpočtem.

 


Dalším parametrem, který je při volbě výkonu dobře zohlednit, je způsob provozu vložky. Pokud bude vložka sloužit jako primární

zdroj tepla, je vhodné, aby jmenovitý výkon i s určitou rezervou byl dostatečný k pokrytí tepelných ztrát i v nejchladnějších dnech

v roce.

 

Při výpočtu tepelných ztrát se předpokládá venkovní teplota -15°C. Je zřejmé, že po většinu topné sezóny, na jaře, na podzim

a v zimě, kdy se teplota pohybuje okolo bodu mrazu, jsou tepelné ztráty výrazně nižší. Pro krbovou vložku je ideální, pokud je

provozována na svůj jmenovitý výkon, v tomto režimu byla vložka testována ve zkušebně a byla deklarována její účinnost. Vý-

robci vložek dnes často uvádějí v technických parametrech i regulační rozsah, což je rozsah výkonu, na který je možné vložku

provozovat. Pokud je však topeniště, které bylo svými rozměry konstruováno na určité množství paliva, tedy určitý jmenovitý

výkon, provozované na výrazně nižší výkon, bude celková účinnost procesu spalování nižší. V praxi to znamená, že vložením

menší dávky paliva do relativně velkého tepeniště, nedojde k dosažení potřebné teploty v topeništi, aby byly správně spáleny

všechny částice obsažené v palivu. To má za následek nižší účinnost a zvýšenou tvorbu nečistot, které zůstávají jak na výstel-

ce topeniště, tak na skle dvířek. 

 

V případě, kdy je tedy krbová vložka provozována jako sekundární zdroj, je dobré se zamyslet, zda nezvolit vložku s menším

výkonem, která bude provozována na svůj jmenovitý výkon v podzimním, jarním a zimním mírném období. Vložka tak bude ve

většině případů provozována ve svém nejefektivnějším a čistém režimu. V období, kdy teploty poklesnou (statisticky je u nás

v průměru cca 10 dní v roce, kdy je teplota venku -15°C nebo nižší) a výkon vložky nebude dostatečný, bude možné použít

primární zdroj (plynový kotel, elektrický kotel a pod. ) k přitápění a doplnění tepla v období zvýšených tepelných ztrát.

 

Pokud nemá objekt tepelné ztráty spočítány projektantem, lze vycházet z metody tzv. "Hrubého odhadu". V takovém případě

se vychází z předpokladu, že 1 kw výkonu krbové vložky vytopí: 

  • cca. 40 m3 prostoru - v případě novostavby, nízkoenergetického či pasivního domu 
  • cca. 30 m3 prostoru - v případě průměrně zatepleného objektu 
  • cca. 20 m3 prostoru - v případě chaty, staré chalupy, či jiného špatně zatepleného objektu 
 
Například:

  U průměrně zatepleného objektu o prostoru 120m3 budeme potřebovat spotřebič o výkonu 120 : 30 = 4 kW.