10. 01. 2020

Nabízíme ZDARMA zpracování grafického návrhu krbu. Součástí návrhu je i nezávazná cenová kalkulace, která zahrnuje soupis potřebného

materiálu, výpočet potřebných velikostí mřížek a zohledňuje potřebné odstupové vzdálenosti s ohledem na výkon krbové vložky.  V případě, že

se nakonec rozhodnete naší nabídky využít, jako bonus k odebranému materiálu od nás obdržíte ZDARMA stručný návod na míru dle daného

návrhu.