Automatické regulace hoření jsou určeny k optimalizaci procesu

spalování v krbu, jehož součástí je přívod vzduchu z exteriéru do

spalovací komory. Jejich úkolem je regulovat tok vzduchu pro

spalování. Díky sledování teploty nad spalovací komorou a teploty

spalin zvyšuje účinnost, komfort a provozní výjimečnost zařízení.

Díky použití regulace hoření můžeme ušetřit palivo, což znamená,

že po několika měsících se nám vrací investice za její nákup.

 
 

Zařízení má vestavěný záložní zdroj, tzn. při krátkém výpadku

elektrické energie zařízení pracuje dál. V naší nabídce najdete

také mikrospínač polohy dveří krbové vložky, který je kompatibilní

s automatickou regulací přívodu vzduchu a optimalizuje

spalovací proces s ohledem na frekvencí přikládání paliva.