V tomto návodu byla použita krbová vložka českého výrobce Romotop - Heat 2G 59.50. Na obestavbě byly použité kalciumsilikátové desky Skamotec.

 

     

 

 

1. krok - Penetrace

Než začnete jednotlivé desky lepit a řezat, doporučujeme je napenetrovat. K tomuto účelu se používá penetrace SILAPEN. K aplikaci je možné použít klasický

váleček. Více o důležitosti penetrování se můžete dozvědět v samostatném článku Penetrace - proč je důležitá?

 

        

 

 

2. krok - Příprava na izolaci zadní stěny

Na zadní stěnu si nakreslete vodící čáry, podle kterých budete stavět konstrukci budoucího krbu. V našem případě jsme chtěli docílit, aby krb nezabíral mnoho

místa, proto jsme zvolili minimální rozměry krbu. Celková šířka krbu tak bude činit 130 cm, výška 200 cm a hloubka 65 cm. 


     

 
 
 

3. krok - Izolace zadní stěny

Z jednoho kusu desky Silca nařežte pásy o šířce 10 cm. Všechny díly napenetrujte penetrací Silapen. Důvod, proč je třeba izolovat přiléhající stěny a jiné objekty

před teplem uvolněným krbovou vložkou v obestavbě je podrobně popsán v našem článku Proč a jak izolovat zadní stěnu za krbem?


  

Nařezané pásy nalepte na zadní stěnu pomocí lepidla Silcacon. Pro jistotu doporučujeme pásy ke stěně zajistit i pomocí hmoždinek a šroubů.

  

        


Nařežte desky na potřebnou šířku a přilepte je na připevněné pásky tak, aby dole vznikla 5 cm mezera. Touto mezerou bude do prostoru mezi stěnou a izolací

proudit vzduch, který bude odvádět nashromážděné teplo.

       

 

V místě prostupu kouřovodu do komína vyřízněte do desky otvor pomocí přímočaré pily. V případě, že se Vám nepodaří otvor udělat přesně, je možné ho kdykoliv

později vyplnit např. lepidlem SILATERM, nebo případně kamnářskou šňůrou vhodného průměru.

  

  

  

  

 

4. krok - Ustavení krbové vložky

Nyní je možné postavit před izolaci krbovou vložku a pomocí regulovatelných nožiček nebo podstavce ustavit vložku pomocí vodováhy do vodorovné polohy při

pohledu zepředu a do svislé polohy při pohledu zboku. Je třeba dodržet minimální vzdálenosti vložky od izolace, které uvádí výrobce v návodu k obsluze. Pokud

to v návodu uvedeno není, volí se minimální vzdálenost vložky od izolace (vzadu i po stranách) cca 10 mm na 1 kW výkonu vložky, nikdy však ne méně než 70 mm.

V případě vložky s jmenovitým výkonem 10 kW by tedy minimální vzdálenost od izolace byla 100 mm. 

 

  

             

 

 

5. krok - Připojení vložky na komín

Jakmile usadíte krbovou vložku do potřebné polohy, napojte ji pomocí kouřovodů na komín. Problematikou volby typu kouřovodu se podrobně zabýváme v našem

článku Jaké kouřovody pro krb zvolit?. Jak napojit kouřovod do sopouchu komína najdete v našem článku Jak napojit kouřovod do komínu?


        

 

 

6. krok - Stavba uzavřené teplé části obestavby

Dříve, než nalepíte boky obestavby, je třeba do desky vyříznout otvor pro budoucí zabudování výdechové mřížky na pravé straně obestavby. V našem případě

bude krb osazen výdechovými mřížkami s rozměry 16x45cm.

  

        

 

Pomocí lepidla SILATERM nalepte spodní díly obestavby. Pro pevnější spoj a možnost rychlejšího postupu doporučujeme desky kromě lepení zajistit i pomocí

samořezných vrutů. Ideální je délka 100mm.

  

        

Mezi krycím rámečkem a obestavbou ponechte mezeru cca 3 mm, což je tloušťka o kterou se nakonec rozšíří obestavba po nanesení kamnářské malty

s perlinkou a obestavbou.

    

Obestavbu stavte tak, aby se desky SILCA nikde nedotýkaly krbové vložky, ani krycího rámečku. Tyto díly se totiž po zahřátí rozpínají a pokud by byla

obestavba kolem krbové vložky hodně natěsno, mohlo by dojít k poškození obestavby.

  

    

 

V této fázi si nakreslete vodící čáry budoucího boxu na dřevo. V našem případě jsme zvolili šířku boxu 30 cm a výšku 160 cm.

         

Z vnitřní strany krbu přišroubujte budoucí zadní stěnu boxu na dřevo.

  

        

Dbejte zvýšené opatrnosti co se týče přesnosti konstrukce. Konečná úprava krbu pomocí malty a omítky je jen 3 mm silná, proto je potřeba, aby již samotná

konstrukce krbu z kalciumsilikátových desek byla naprosto přesná.

  

  

  

           

Před připevněním horního dílu si do něj vyřežte otvor pro budoucí instalaci výdechové mřížky velikosti 16x45cm. Horní desku obestavby přilepte tak, abyste

nezakrývali výdech teplého vzduchu z prostoru mezi izolací a zadní stěnou. Touto mezerou musi odcházet teplý vzduch, který se po delším topení v

tomto prostoru nakumuluje.

  

  

  

  

 

 

7. krok - Osazení obestavby krbovými mřížkami (rámečky) a demontáž krycího rámečku

Součásti všech námi nabízených výdechových mřížek je vždy tzv. montážní rámeček. Samotná mřížka je pak do tohoto rámečku pouze mechanicky zasunuta.

Sundejte tedy z výdechových mřížek montážní rámečky a zabudujte je do obestavby. Do vyřezaného otvoru v desce naneste spojovací maltu a do ní pak zasuňte

rámeček. Po zaschnutí malty je rámeček do obestavby pevně přichycen. Dříve, než začneme na krb nanášet kamnářskou maltu s perlinkou, sundejte z krbové

vložky krycí rámeček.


     

 

 

8. Krok - Omítka obestavby

Ať už plánujete konečnou povrchovou úpravu pomocí omítky, či obkladu, je předtím nutné na desky nanést tzv. nosnou vrstvu kamnářské malty s perlinkou.

Vystřihněte si tedy s perlinky pláty na boky a čelo obestavby. Namíchejte si dostatečné množství kamnářské malty WHITE 600 a pomocí hladítka ji naneste na

povrch obestavby. Než tato vrstva zaschne, přiložte do ní perlinku a přetáhněte druhou vrstvou kamnářské malty.

 

     

Stejným způsobem naneste kamnářskou maltu s perlinkou na všechny stěny krbu. V rozích obestavby lze použít armovací rohy. Doporučujeme však jen

použití celokovových armovacích rohů. 

        

 

V této fázi je možné na krb buď nanést fasádní omítku nebo krb obložit kamenem, dlažbou apod. V případě, že byste chtěli krb omítnout, namíchejte si

dostatečné množství kamnářské omítky SILATERM a pomocí hladítka naneste na obestavbu. Po částečném zaschnutí omítku vyhlaďte např. pryžovým

hladítkem nebo polystyrenem. 

        

 

 

 

9. Krok - Konečný nátěr, osazení výdechových mřížek a krycího rámečku

Proveďte konečný nátěr obestavby. K nátěru lze použít běžně dostupné barvy typu Primalex apod.

 

         

Nakonec nasaďte krycí rámeček a výdechové mřížky.