V tomto návodě byla použita krbová vložka českého výrobce Romotop - Heat 2G 70.40.01. K obestavbě byly použité kalciumsilikátové desky Skamotec.

          

 

1. krok - Penetrace

Než začnete jednotlivé desky lepit a řezat, doporučujeme je napenetrovat. K tomuto účelu se používá penetrace SILAPEN. K aplikaci je možné použít klasický váleček. Více o důležitosti penetrování se můžete dozvědět v samostatném článku Penetrace - proč je důležitá?

        

 

2. krok - Příprava na izolaci zadní stěny

Na zadní stěnu si nakreslete vodící čáry, podle kterých budete stavět konstrukci budoucího krbu. V našem případě jsme chtěli docílit, aby odřezky z desek Skamotec byly co nejmenší, proto jsme zvolili šířku krbu 100 cm, hloubku 65 cm a výšku 200 cm. Není však problém rozměry jakkoliv dle potřeby upravit.

  

 

3. krok - Izolace zadní stěny

Z jednoho kusu desky Skamotec nařízněte pásy o šířce 10 cm. Všechny díly napenetrujte penetrací Silapen. Důvod, proč je třeba izolovat přiléhající stěny a jiné objekty před teplem uvolněným krbovou vložkou v obestavbě je podrobně popsán v našem článku: Proč a jak izolovat zadní stěnu za krbem?

    

Nařezané pásy nalepte na zadní stěnu pomocí lepidla SILATERM. Pro jistotu doporučujeme pásy ke stěně zajistit i pomocí hmoždinek a šroubů.

  

        

   

Nařežte desky na potřebnou šířku a přilepte je na připevněné pásky tak, aby dole vznikla 5 cm mezera. Touto mezerou bude do prostoru mezi stěnou a izolací proudit vzduch, který bude odvádět nashromážděné teplo.

            

 

V místě prostupu kouřovodu do komína vyřízněte do desky otvor pomocí přímočaré pilky. V případě, že se Vám nepodaří otvor udělat přesně, je možné ho kdykoliv později vyplnit např. lepidlem SILATERM nebo případně kamnářskou šňůrou vhodného průměru.

  

  

 

4. krok - Ustavení krbové vložky

Nyní je možné postavit před izolaci krbovou vložku a pomocí regulovatelných nožiček nebo podstavce ustavit vložku pomocí vodováhy do vodorovné polohy při pohledu zepředu a do svislé polohy při pohledu zboku. Je třeba dodržet minimální vzdálenosti vložky od izolace, které uvádí výrobce v návodu k obsluze.

Pokud to v návodu uvedeno není, volí se minimální vzdálenost vložky od izolace (vzadu i po stranách) cca 10 mm na 1 kW výkonu vložky, nikdy však ne méně než 70 mm. V případě vložky s jmenovitým výkonem 10 kW by tedy minimální vzdálenost od izolace byla 100 mm.

  

 

5. krok - Připojení vložky na komín

Jakmile usadíte krbovou vložku do potřebné polohy, napojte ji pomocí kouřovodů na komín. Problematikou volby typu kouřovodu se podrobně zabýváme v našem článku: Jaké kouřovody pro krb zvolit? Jak napojit kouřovod do sopouchu komína najdete v našem článku: Jak napojit kouřovod do komínu?

      

Pro připojení vložky na komín kontaktujte odbornou kominickou firmu a nechte si vystavit revizi připojení pece na komín. Následně se ve vložce provede zkušební zátop, během kterého se ověří těsnost spalinových cest i samotné vložky. Dojde také k vypálení barev a tmelů na kouřovodech a na samotné vložce.

Více o vypálení barvy najdete v našem článku: Vypálení barvy při prvních zátopech.  

 

6. krok - Stavba uzavřené teplé části obestavby

Dříve, než nalepíte boky obestavby, je třeba do desky vyříznout otvor pro budoucí zabudování výdechových mřížek. V našem případě bude krb osazen výdechovými mřížkami s rozměry 16x32cm.

  

  

  

 

Pro pevnější spoj a možnost rychlejšího postupu doporučujeme desky kromě lepení zajistit i pomocí samořezných vrutů. Ideální je délka 100mm.

    

 

Podobným postupem vyřízneme také desky, které budou umístěny kolem krbové vložky. Tyto díly nařízněte tak, aby byla ponechána mezera mezi krbovou vložkou a obestavbou cca. 1 cm. Tato mezera bude sloužit jako tzv. dilatační spára. Ta zajistí, aby krbová vložka nemohla vlivem rozpínání po jejím zahřátí obestavbu poškodit. Mezeru nakonec překryjete krycím rámečkem. Více o použití krycích rámečků se dozvíte v našem článku: K čemu je dobrý krycí rámeček?