V tomto návodě byla použita krbová vložka českého výrobce Romotop - HEAT R 2G S 50.44.33.23, k obestavbě byly použité kalciumsilikátové desky Skamotec.

 

 

1. krok - Penetrace

Než začnete jednotlivé desky lepit a řezat, doporučujeme je napenetrovat. K tomuto účelu se používá penetrace SILAPEN. K aplikaci je možné použít

klasický váleček. Více o důležitosti penetrování se můžete dozvědět v samostatném článku Penetrace - proč je důležitá?

  

 

2. krok - Příprava na izolaci zadní stěny

Na zadní stěnu si nakreslete vodící čáry, podle kterých budete stavět konstrukci budoucího krbu. V našem případě jsme chtěli docílit, aby krb nezabíral mnoho

místa, proto jsme zvolili minimální rozměry krbu. Celková šířka krbu tak bude činit 130 cm, výška 200 cm a hloubka 65 cm.

     

 
 
 

3. krok - Izolace zadní stěny

Z jednoho kusu desky Silca nařežte pásy o šířce 10 cm. Všechny díly napenetrujte penetrací Silcacon. Důvod, proč je třeba izolovat přiléhající stěny a jiné

objekty před teplem uvolněným krbovou vložkou v obestavbě je podrobně popsán v našem článku: Proč a jak izolovat zadní stěnu za krbem?

  

 

Nařezané pásy nalepte na zadní stěnu pomocí lepidla Silcacon. Pro jistotu doporučujeme pásy ke stěně zajistit i pomocí hmoždinek a šroubů.

  

        

    

Nařežte desky na potřebnou šířku a přilepte je na připevněné pásky tak, aby dole vznikla 5 cm mezera. Touto mezerou bude do prostoru mezi stěnou a izolací

proudit vzduch, který bude odvádět nashromážděné teplo.

        

 

V místě prostupu kouřovodu do komína vyřízněte do desky otvor pomocí přímočaré pilky. V případě, že se Vám nepodaří otvor udělat přesně, je možné ho

kdykoliv později vyplnit např. lepidlem SILATERM, nebo případně kamnářskou šnůrou vhodného průměru.

    

    

    

  

          

4. krok - Ustavení krbové vložky

Nyní je možné postavit před izolaci krbovou vložku a pomocí regulovatelných nožiček a vodováhy ustavit vložku do vodorovné polohy při pohledu zepředu a do

svislé polohy při pohledu zboku. Je třeba dodržet minimální vzdálenosti vložky od izolace, které uvádí výrobce v návodu k obsluze. Pokud to v návodu

uvedeno není, volí se minimální vzdálenost vložky od izolace (vzadu i po stranách) cca 10 mm na 1 kW výkonu vložky, nikdy však ne méně než 70 mm.

V případě vložky s jmenovitým výkonem 10 kW by tedy minimální vzdálenost od izolace byla 100 mm.

  

        

 

 

5. krok - Připojení vložky na komín

Jakmile usadíte krbovou vložku do potřebné polohy, napojte ji pomocí kouřovodů na komín. V případě, kdy je vyústění komínu mimo osu vyústění z krbové vložky,

použijte na dopojení dvě nastavitelné kolena. První koleno 0-45 ° nasaďte na krbovou vložku, jako první díl kouřovodu. Druhé koleno pak zasuňte do komína

(v případě keramického komínu použijte ještě přechodový díl). Na obou kolenou pak nastavte takový úhel, aby bylo možné obě kolena propojit rovnou troubou.

Tu na přesný rozměr zkraťte pomocí brusky s řezacím kotoučem. Problematikou volby typu kouřovodu se podrobně zabýváme v našem článku

Jaké kouřovody pro krb zvolit?. Jak napojit kouřovod do sopouchu komína najdete v našem článku: Jak napojit kouřovod do komínu?

    

    

        

Pro připojení vložky na komín kontaktujte odbornou kominickou firmu a nechte si vystavit revizi připojení pece na komín. Následně se ve vložce provede

zkušební zátop, během kterého se ověří těsnost spalinových cest i samotné vložky. Dojde také k vypálení barev a tmelů na kouřovodech a na samotné vložce.

Více o vypálení barvy najdete v našem článku Vypálení barvy při prvních zátopech.

 

 

6. krok - Stavba uzavřené teplé části obestavby

Dříve, než nalepíte boky obestavby, je třeba do desky vyříznout otvor pro budoucí zabudování výdechové mřížky na levé straně obestavby. V našem případě

bude krb osazen výdechovými mřížkami s rozměry 16x45cm.

  

        

Pomocí lepidla FL 06 nalepte spodní díly obestavby. Pro pevnější spoj a možnost rychlejšího postupu doporučujeme desky kromě lepení, zajistit i pomocí

samořezných vrutů. Ideální je délka 100mm.

        

 

Mezi krycím rámečkem a obestavbou ponechte mezeru cca 3 mm, což je tloušťka o kterou se nakonec rozšíří obestavba po nanesení kamnářské malty s

perlinkou a obestavbou.

  

        

 

Obestavbu stavte tak, aby se desky Skamotec nikde nedotýkaly krbové vložky, ani krycího rámečku. Tyto díly se totiž po zahřátí rozpínají a pokud by

byla obestavba kolem krbové vložky hodně natěsno, mohlo by dojít k poškození obestavby.

    

        

 

Stejným způsobem pokračujte i u ostatních deskách obestavby. Dbejte přitom zvýšené opatrnosti co se týče přesnosti konstrukce. Konečná úprava krbu

pomocí malty a omítky je jen 3 mm silná, proto je potřeba, aby již samotná konstrukce krbu z kalciumsilikátových desek byla naprosto přesná.

    

        

  

Horní desku obestavby přilepte tak, abyste nezakrývali výdech teplého vzduchu z prostoru mezi izolací a zadní stěnou. Touto mezerou musí odcházet teplý

vzduch, který se po delším topení v tomto prostoru nakumuluje.

        

 

 

7. krok - Osazení obestavby krbovými mřížkami a demontáž krycího rámečku

Součásti všech námi nabízených výdechových mřížek je vždy tzv. montážní rámeček. Samotná mřížka je pak do tohoto rámečku pouze mechanicky zasunuta.

Sundejte tedy z výdechových mřížek montážní rámečky a zabudujte je do obestavby. Do vyřezaného otvoru v desce naneste spojovací maltu a do ní pak

zasuňte rámeček. Po zaschnutí malty je rámeček do obestavby pevně přichycen. Dříve, než začneme na krb nanášet kamnářskou maltu s perlinkou, sundejte

z krbové vložky krycí rámeček.

        

 

 

 

8. Krok - Omítka obestavby

Ať už plánujete konečnou povrchovou úpravu pomocí omítky, či obkladu, je předtím nutné na desky nanést tzv. "nosnou vrstvu" kamnářské malty s perlinkou.

Vystřihněte si tedy s perlinky pláty na boky a čelo obestavby. S výřezy na mřížky si nedělejte starosti, ty se vystřihnou až po nanesení malty. Namíchejte si

dostatečné množství kamnářské malty (např. WHITE 600) a pomocí hladítka ji naneste na povrch obestavby. Než tato vrstva zaschne, přiložte do ní perlinku

a přetáhněte druhou vrstvou kamnářské malty.

    

        

Stejným způsobem naneste kamnářskou maltu s perlinkou na všechny stěny krbu. V rozích obestavby lze použít armovací rohy. Doporučujeme však jen

použití celokovových armovacích rohů.

        

 

V této fázi je možné na krb buď nanést fasádní omítku nebo krb obložit kamenem, dlažbou apod. V případě, že byste chtěli krb omítnout, namíchejte si

dostatečné množství kamnářské omítky (např. Silaterm Model) a pomocí hladítka naneste na obestavbu. Po částečném zaschnutí omítku vyhlaďte např.

pryžovým hladítkem nebo polystyrenem.

        

 

 

9. Krok - Konečný nátěr, osazení výdechových mřížek a krycího rámečku

Proveďte konečný nátěr obstavby. K nátěru lze použít běžně dostupné barvy typu Primalex apod.

        

 

Nakonec nasaďte výdechové mřížky a krycí rámeček krbové vložky.