V tomto návodě byla použita krbová vložka českého výrobce Romotop - Heat 2G 70.40.01.  K obestavbě byly použité kalciumsilikátové desky Skamotec

 

                                                                                                                                    

 

 

1. krok - Penetrace

Než začnete jednotlivé desky lepit a řezat, doporučujeme je napenetrovat. K tomuto účelu se používá penetrace SILAPEN. K aplikaci je možné

použít klasický váleček. Více o důležitosti penetrování se můžete dozvědět v samostatném článku Penetrace - proč je důležitá?

     

 

2. krok - Příprava na izolaci zadní stěny

Na zadní stěnu si nakreslete vodící čáry, podle kterých budete stavět konstrukci budoucího krbu. V našem případě jsme chtěli docílit, aby odřezky z desek

Skamotec byly co nejmenší, proto jsme zvolili šířku krbu 100 cm, hloubku 65 cm a výšku 250 cm. V první fázi budeme stavět krb po tzv. protipožární přepážku,

která bude umístěna ve výšce 200 mm. Není však problém rozměry jakkoliv dle potřeby upravit. 

  

 

 

3. krok - Izolace zadní stěny

Z jednoho kusu desky Skamotec nařízněte pásy o šířce 10 cm. Všechny díly napenetrujte penetrací Silapen. Důvod, proč je třeba izolovat přiléhající stěny

a jiné objekty před teplem uvolněným krbovou vložkou v obestavbě je podrobně popsán v našem článku: Proč a jak izolovat zadní stěnu za krbem?

  

 

Nařezané pásy nalepte na zadní stěnu pomocí lepidla Silaterm. Pro jistotu doporučujeme pásy ke stěně zajistit i pomocí hmoždinek a šroubů. 

  

  
   

Nařežte desky na potřebnou šířku a přilepte je na připevněné pásky tak, aby dole vznikla 5 cm mezera. Touto mezerou bude do prostoru mezi stěnou a izolací

proudit vzduch, který bude odvádět nashromážděné teplo. 

  

 

V místě prostupu kouřovodu do komína vyřízněte do desky otvor pomocí přímočaré pilky. V případě, že se Vám nepodaří otvor udělat přesně, je možné ho

kdykoliv později vyplnit např. lepidlem Silaterm nebo případně kamnářskou šňůrou vhodného průměru.

  

            

 

4. krok - Ustavení krbové vložky

Nyní je možné postavit před izolaci krbovou vložku a pomocí regulovatelných nožiček nebo podstavce ustavit vložku pomocí vodováhy do vodorovné polohy

při pohledu zepředu a do svislé polohy při pohledu zboku. Je třeba dodržet minimální vzdálenosti vložky od izolace, které uvádí výrobce v návodu k obsluze.

Pokud to v návodu uvedeno není, volí se minimální vzdálenost vložky od izolace (vzadu i po stranách) cca 10 mm na 1 kW výkonu vložky, nikdy však ne

méně než 70 mm. V případě vložky s jmenovitým výkonem 10 kW by tedy minimální vzdálenost od izolace byla 100 mm.

       

 

  

5. krok - Připojení vložky na komín

Jakmile usadíte krbovou vložku do potřebné polohy, napojte ji pomocí kouřovodů na komín. Problematikou volby typu kouřovodu se podrobně zabýváme

v našem článku: Jaké kouřovody pro krb zvolit? Jak napojit kouřovod do sopouchu komína najdete v našem článku: Jak napojit kouřovod do komínu ?