3D Návrh krbu

3D Návrh krbu

© 2020 www.topsi.cz

Nabízíme zdarma zpracování 3D návrhu krbu, včetně cenové nabídky na kompletní materiál, potřebný na stavbu krbu svépomocí. Součástí nabídky je možnost zpracování montážního návodu dle zakreslené varianty. Tento návod se skládá z cca. 30-50 po sobě jdoucích obrázků z průběhu stavby.


Jaký materiál na stavbu krbu zvolit?

Jaký materiál na stavbu krbu zvolit?

© 2022 www.topsi.cz

Důležitým faktorem pro správný provoz krbu je mimo jiné také volba materiálu. Na trhu je několik možností, od izolačních materiálů, přes sálavé, až po ty akumulační. Před samotným výběrem je dobré se zamyslet, jak bude krb využíván, tak, aby byl zvolený materiál efektivně využíván. Jiná bude volba, pokud se bude jednat pouze o dizajnový prvek v interiéru a jiná pokud se bude jednat o denně využívaný zdroj tepla.


Proč externí přívod vzduchu?

Proč externí přívod vzduchu?

© 2018 www.topsi.cz

U moderních a rekonstruovaných domů s kvalitními plastovými či dřevěnými okny a dveřmi nastává jeden zásadní problém. Prostor bytu jeprostřednictvím oken a dveří natolik dobře utěsněn, že procesu hoření paliva v krbové vložce či kamnech se nedostává dostatečné množstvívzduchu, který je pro spalování zapotřebí.


Revizní otvor - k čemu slouží ?

Revizní otvor - k čemu slouží ?

© 2017 www.topsi.cz

Platná norma, která se zabývá stavbou krbů uvádí: "Do prostoru teplovzdušné komory určené pro předávání tepla musí být zajištěn přístup pro kontrolu a čištění povrchu kouřovodu a krbové vložky a na čištění vnitřního prostoru. Velikost vstupního otvoru by měla být nejméně 230 x 230 mm, doporučuje se velikost 460 x 230 mm."


Teplovzdušný rozvod - samotížný

Teplovzdušný rozvod - samotížný

© 2017 www.topsi.cz

V případech, kdy je potřeba rozvést teplý vzduch od krbu i do vzdálenějších místností a dispoziční situace domu to umožňuje, lze využít přirozeného stoupání teplého vzduchu a vytvořit tzv. samotížný teplovzdušný rozvod. Tento způsob vytápění je velmi efektivní a přitom cenově velmi přijatelný.


Regulátory komínového tahu – k čemu slouží?

Regulátory komínového tahu – k čemu slouží?

© 2017 www.topsi.cz

Tah komínu je velice důležitý údaj a výrazně ovlivňuje účinnost spalování připojené krbové vložky či kamen. V tomto článku si podrobně představíme regulátory tahu, které mají za úkol předem nastavený tah komínu neustále udržovat. Díky tomuto zařízení můžete výrazně zmenšit výdaje za topení.


Podle čeho vybrat vhodný ventilátor?

Podle čeho vybrat vhodný ventilátor?

© 2017 www.topsi.cz

V případech, kdy je třeba teplo z teplovzdušné krbové vložky odvést do vzdálenějších místností, budete potřebovat do systému použít tzv.tažný ventilátor. Ten zajistí distribuci horkého vzduchu i do vzdálenějších místností, kde by se už jinak teplo od krbu nedostalo. Obvykle je nutná jeho instalace, pokud je některá větev rozvodu delší než 4 m.


Komínový ventilátor - jak funguje?

Komínový ventilátor - jak funguje?

© 2017 www.topsi.cz

Nerezový generátor tahu zvyšuje tah komínu bez ohledu na jeho výšku, typ či rychlost větru. Generátor je možné rozdělit na dvě části, takto se dá jednoduše dostat do komína pro jeho čištění či revizi.


Teplovzdušný rozvod - s tažným ventilátorem

Teplovzdušný rozvod - s tažným ventilátorem

© 2017 www.topsi.cz

V případě, že chceme pomocí krbu vytápět kromě prostoru, ve kterém je krb umístěn i další místnosti domu, můžeme toho dosáhnout díky rozvodu teplého vzduchu.

Další