3D Návrh krbu

3D Návrh krbu

17. 01. 2019

Nabízíme zdarma zpracování 3D návrhu krbu, včetně cenové nabídky na kompletní materiál, potřebný na stavbu krbu svépomocí. Součástí nabídky je možnost zpracování montážního návodu dle zakreslené varianty. Tento návod se skládá z cca. 30-50 po sobě jdoucích obrázků z průběhu stavby.

Krbová vložka - jak vybrat tu nejlepší?

Krbová vložka - jak vybrat tu nejlepší?

07. 04. 2017

Výběr vhodné krbové vložky je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí při stavbě krbu. Na trhu se nachází mnoho výrobců, a všichni se Vás

snaží přesvědčit, že právě ten jejich výrobek je pro Vás tou nejlepší volbou. Abychom Vám trochu pomohli zorientovat se v nabídce a Vy

jste si tak mohli vybrat tu nejlepší krbovou vložku, připravili jsme pro Vás článek, který Vám s výběrem pomůže.

Proč externí přívod vzduchu?

Proč externí přívod vzduchu?

19. 03. 2017

U moderních a rekonstruovaných domů s kvalitními plastovými či dřevěnými okny a dveřmi nastává jeden zásadní problém. Prostor bytu je

prostřednictvím oken a dveří natolik dobře utěsněn, že procesu hoření paliva v krbové vložce či kamnech se nedostává dostatečné množství

vzduchu, který je pro spalování zapotřebí.

Revizní otvor - k čemu slouží ?

Revizní otvor - k čemu slouží ?

23. 03. 2017

Platná norma, která se zabývá stavbou krbů uvádí že:

"Do prostoru teplovzdušné komory určené pro předávání tepla musí být zajištěn přístup pro kontrolu a čištění povrchu kouřovodu a krbové

vložky a na čištění vnitřního prostoru. Velikost vstupního otvoru by měla být nejméně 230 x 230 mm, doporučuje se velikost 460 x 230 mm."

Teplovzdušný rozvod - samotížný

Teplovzdušný rozvod - samotížný

13. 06. 2017

V případech, kdy je potřeba rozvést teplý vzduch od krbu i do vzdálenějších místností a dispoziční situace domu to umožňuje, lze využít

přirozeného stoupání teplého vzduchu a vytvořit tzv. samotížný teplovzdušný rozvod. Tento způsob vytápění je velmi efektivní a přitom

cenově velmi přijatelný.

Regulátory komínového tahu – k čemu slouží ?

Regulátory komínového tahu – k čemu slouží ?

17. 10. 2018

Tah komínu je velice důležitý údaj a výrazně ovlivňuje účinnost spalování připojené krbové vložky či kamen. V tomto článku si podrobně

představíme regulátory tahu, které mají za úkol předem nastavený tah komínu neustále udržovat. Díky tomuto zařízení můžete výrazně

zmenšit výdaje za topení.

Podle čeho vybrat vhodný ventilátor?

Podle čeho vybrat vhodný ventilátor?

22. 03. 2017

V případech, kdy je třeba teplo z teplovzdušné krbové vložky odvést do vzdálenějších místností, budete potřebovat do systému použít tzv.tažný ventilátor. Ten zajistí distribuci horkého vzduchu i do vzdálenějších místností, kde by se už jinak teplo od krbu nedostalo. Obvykle je nutná jeho instalace, pokud je některá větev rozvodu delší než 4m.

Komínový ventilátor - jak funguje?

Komínový ventilátor - jak funguje?

21. 03. 2017

Nerezový generátor tahu zvyšuje tah komínu bez ohledu na jeho výšku, typ či rychlost větru. Generátor je možné rozdělit na dvě části,

takto se dá jednoduše dostat do komína pro jeho čištění či revizi.

Teplovzdušný rozvod - s tažným ventilátorem

Teplovzdušný rozvod - s tažným ventilátorem

13. 06. 2017

V případě, že chceme pomocí krbu vytápět kromě prostoru, ve kterém je krb umístěn i další místnosti domu, můžeme toho dosáhnout díky

rozvodu teplého vzduchu.

Které vložky doporučujeme a proč ?

Které vložky doporučujeme a proč ?

22. 03. 2017

Výběr krbové vložky je asi nejdůležitějším rozhodnutím při stavbě krbu. Špatně zvolená krbová vložka může zcela zkazit celkový dojem z

krbu, nehledě na praktické důsledky takového výběru. Nikoho jistě nepotěší např. neustále špinění skla z důvodu špatně zvoleného výkonu,

či dokonce zničení krbové vložky z důvodu častého přetápění apod.

Jaké kouřovody pro krb zvolit ?

Jaké kouřovody pro krb zvolit ?

22. 03. 2017

Pro připojení krbové vložky na komín se v zásadě používají dva typy kouřovodů. Jde o kouřovody z klasické oceli, někdy bývají označovány

jako černé kouřovody a dále pak kouřovody vyrobeny z nerezové oceli.

Jak napojit kouřovod do "keramického" komínu ?

Jak napojit kouřovod do "keramického" komínu ?

22. 03. 2017

U moderních vícevrstvých komínů (např. Schiedel), kde je vnitřní průduch komína tvořen keramickými vložkami a ze stejného materiálu je i

hrdlo sopouchu, do kterého se napojuje kouřovod, nastává problém spojený s rozdílnou tepelnou roztažností ocelového kouřovodu a

keramického hrdla sopouchu.

Práce s deskami Skamotec a Silca

Práce s deskami Skamotec a Silca

22. 03. 2017

V tomto článku si popíšeme, jak pracovat s kalciumsilikátovými deskami Skamotec a Silca. Jedná se o nejpoužívanější materiál především při

stavbách konvenčních krbů, tedy v případech, kdy je plášť krbu vytvořen z materiálu, který nemusí nijak významně vést či akumulovat teplo.

Předávání tepla do prostoru je v takovém případě řešeno přes výdechové mřížky, či ventilační otvory.

 

K čemu je dobrý krycí rámeček ?

K čemu je dobrý krycí rámeček ?

07. 04. 2017

V případě obestavby krbové vložky je potřeba ponechat mezi rámem vložky a obestavbou tzv. dilatační mezeru. Je tomu tak z důvodu rozpínání krbové vložky po jejím zahřátí. Pokud by se tato mezera neudělala a obestavba tak byla dostavěna natěsno s krbovou vložkou, došlo by téměř jistě k poškození obestavby.

Penetrace - proč je důležitá ?

Penetrace - proč je důležitá ?

23. 03. 2017

Kalcium-silikátové desky se kromě svých vynikajících izolačních vlastností a velmi vysoké pevnosti, vyznačují ještě svou vysokou nasákavostí

a prašností. Poslední dvě vlastnosti jsou nežádoucí a je třeba je eliminovat. K tomuto účelu se používá speciální penetrační přípravek.

Jak udělat finální omítku krbu ?

Jak udělat finální omítku krbu ?

23. 03. 2017

Po dokončení hrubé stavby se povrch zpevní pomocí vrstvy kamnářské malty, vyztužené kamnářskou perlinkou. Na povrch desek se nanese

pomocí zednického hladítka tenká vrstva kamnářské malty, ještě za mokra se na tuto vrstvu přiloží perlinka a ihned se protáhne druhou

vrstvou kamnářské malty a následně se vše hladítkem vyhladí.

Volba výkonu teplovzdušné vložky

Volba výkonu teplovzdušné vložky

19. 03. 2017

Obecně platí, že by krbová vložka měla pokrýt tepelné ztráty v prostoru, který má vytápět. Základním parametrem, který je pro správnou

volbu výkonu vložky nejdůležitější, jsou tedy tepelné ztráty. V případě nových domů je výpočet tepelných ztrát součástí projektu stavby.

Pokud se jedná o starší nebo rekonstruované domy.

Které kamna bychom doporučili a proč ?

Které kamna bychom doporučili a proč ?

24. 03. 2017

Na základě našich dlouhodobých zkušeností s prodejem kamen různých výrobců, bychom našim zákazníkům rádi usnadnili výběr tím, že bychom z našeho širokého sortimentu vybrali několik výrobců, kteří patří v oboru mezi absolutní špičku. Kromě moderní konstrukce a vysoké kvality zpracování svých výrobků tito výrobci nabízejí kvalitní záruční i pozáruční servis, včetně zajištění originálních náhradních dílů.

Kamna teplovzdušné nebo s výměníkem ?

Kamna teplovzdušné nebo s výměníkem ?

24. 03. 2017

Před samotným výběrem krbových kamen je třeba se rozhodnout, jaký způsob vytápění pomocí kamen zvolit. Jsou dvě možnosti, které mají své výhody i nevýhody.

Vložku teplovzdušnou nebo s výměníkem ?

Vložku teplovzdušnou nebo s výměníkem ?

20. 03. 2017

Před samotným výběrem krbové vložky je třeba se rozhodnout, jaký způsob vytápění pomocí vložky zvolit. Jsou dvě možnosti, které mají své výhody i nevýhody.

Jaké lepidlo pro desky ?

Jaké lepidlo pro desky ?

22. 03. 2017

Pro desky Silca a Skamotec doporučujeme používat lepidlo SILATERM, které je k dispozici v 6 kg, nebo v 2 kg kbelíku.

Instalace revizního otvoru

Instalace revizního otvoru

17. 06. 2017

V následujícím návodu si krok za krokem ukážeme, jak instalovat revizní otvor Grenacontrol do krbové obestavby vytvořené z izolačních

desek. Revizní otvor v obestavbě slouží pro přístup k vložce během údržby a pro přístup k čisticímu otvoru kouřovodu při jeho čištění.

Vypálení barvy při prvních zátopech

Vypálení barvy při prvních zátopech

24. 03. 2017

Barva, kterou jsou klasické černé kouřovody ošetřené, je žáruvzdorná, nikoli však antikorozní. Pokud budou kamna používány pouze

občasně a pokud budou umístěny ve vlhkém prostředí, může dojít na povrchu kouřovodu ke korozi.

Jak topit a přikládat palivo do kamen ?

Jak topit a přikládat palivo do kamen ?

24. 03. 2017

Klasické volně stojící krbová kamna s prosklenými dvířky jsou konstruovány vzhledem k požadavku na neustále se zobrazující hořící

plameny, jako spotřebič s hodinovým cyklem přikládání. Podle velikosti topeniště, resp. nominálního hodinového výkonu, se pak do

kamen každou hodinu přikládá příslušná hodinová dávka paliva. Nelze do kamen naložit násobky této hodinové dávky najednou,

například na noc, apod.

Proč a jak izolovat zadní stěnu za krbem ?

Proč a jak izolovat zadní stěnu za krbem ?

05. 04. 2017

Izolací okolních stěn přiléhajících k obestavbě se mimo jiné zabývá ČSN 73 4230. Ta předepisuje maximální přípustnou teplotu za izolací na

85°C. Docílit tak nízké teploty není zcela jednoduché.

Jaký materiál na stavbu krbu zvolit?

Jaký materiál na stavbu krbu zvolit?

16. 09. 2017

Dříve, než se rozhednete pro stavbu krbu, je potřeba se rozhodnout, z jakého materiálu bude krb postaven. Na výběr je několik druhů

materiálu. Pojďme si tedy některé z nich představit.