Napojení kouřovodu do hrdla keramického komínu musí být řešeno dílem, který bude eliminovat tepelnou roztažnost tak, aby nedošlo k prasknutí keramického dílu. Mezy takovéto produkty patří redukce opatřená keramickou šňůrou, nebo také můžeme kouřovod napojit do komínu jen s pomocí samotné šňůry.

 

U moderních vícevrstvých komínů (např. Schiedel), kde je vnitřní průduch komína tvořen keramickými vložkami a ze stejného materiálu je i hrdlo sopouchu, do kterého se napojuje kouřovod, nastává problém spojený s rozdílnou tepelnou roztažností ocelového kouřovodu a keramického hrdla sopouchu.

 

Pokud bychom například do komína o průměru 200 mm zasunuli přímo "natěsno" ocelový kouřovod také o průměru 200 mm, mohlo by dojít po zahřátí kouřovodu na provozní teplotu k roztržení keramického hrdla. Proto je nutné napojení řešit tak, aby se eliminovaly rozdílné rozměrové změny obou materiálů při změnách teploty. Existuje několik způsobů, jak toho dosáhnout.

 


Použití kouřovodu s menším průměrem

Pokud výrobce dovoluje napojit spotřebič i s kouřovodem s menším průměrem, je možné celý kouřovod realizovat v průměru menším než je průměr komína a vzniklou štěrbinu dotěsnit pomocí kamnářské šňůry, která bude dobře eliminovat rozměrové změny kouřovodu. Pokud tedy máme například komín o průměru 200 mm, můžeme použít kouřovod 180 mm. Pak je třeba navinout na poslední díl kouřovodu asi 4 závity těsnící šňůry o tloušťce 10 mm a zasunout do hrdla komína. Výhodou tohoto řešení je, že není nutné dokupovat žádné další redukce apod. Lze ho však použít pouze v případech, kdy je dovoleno použít menší průměr kouřovodu.   

 

 

    

  

Pomocí napojovacího dílu

 

Další možností je použít speciální napojovací díl, který se nasouvá na keramické hrdlo sopouchu. Z tohoto důvodu jej lze použít pouze v případech, kdy hrdlo vyčnívá z těla komína, jako je tomu například u sopouchů pro napojení pod úhlem 45 °, aby bylo možné tento napojovací díl na soupouch navléknout. Při 45 ° sklonu je vhodné zajistit napojovací díl proti sesunutí směrem dolů svou vlastní tíhou např. ocelovou stahovací páskou, která je umístěna na posledním dílu kouřovodu, těsně před samotným napojovacím dílem. Vlivem tepla se těsnění v napojovacím dílu časem seschne a smrští a mohlo by dojít k sesunutí nerezového napojovacího dílu. Je opět dodáván přímo výrobcem jako součást jeho systému kouřovodu. Výhodou je nulová redukce průměru kouřovodu, nevýhodou je pak vyšší cena napojovacích dílů a omezená nabídka těchto dílů (jen pro nerezové kouřovody).  

 

 

 

 

Pomocí přechodového dílu


Někteří výrobci kouřovodů již nabízejí pro tento účel (jako součást svého systému kouřovodů) speciální přechodový díl. Např. přechodový kus systému Bertrams (vyrábí se v různých průměrech) je obdobou předchozího řešení s redukcí.