Pro připojení krbové vložky na komín se v zásadě používají dva typy kouřovodů. Jde o kouřovody z klasické oceli, někdy bývají označovány jako černé

kouřovody a dále pak kouřovody vyrobeny z nerezové oceli. 

 

Černé kouřovody z naší nabídky jsou vyrobeny z kotlářské oceli, tedy ze stejného materiálu, ze kterého se dnes vyrábějí samotné krbové vložky, tloušťka stěny je 2 mm.

  

 

Nerezové kouřovody z naší nabídky jsou vyrobeny z žáruvzdorné nerezové oceli a tloušťka stěny je 1 mm. Obecně platí, že nerezové kouřovody jsou téměř nezničitelné

a jejich použití je tedy univerzální. Jsou však případy, kdy jsou výrazně levnější černé kouřovody naprosto dostačující.

Při volbě materiálu kouřovodu je třeba vzít na zřetel dvě skutečnosti a to:

  1. typ krbové vložky
  2. míru využití


Nerezové kouřovody se zpravidla používají u krbových vložek s teplovodním výměníkem. U tohoto typu vložky mívají spaliny nižší teplotu a spalinová cesta je tedy

náchylnější k částečné kondenzaci spalin a tvorbě dehtu. Nerezové kouřovody mnohem lépe odolávají těmto chemickým látkám, které vznikají jako produkty spalování.

V případě teplovzdušných vložek doporučujeme použití nerezových kouřovodů u vložek, které jsou intenzivně využívány pro každodenní topení.

Levnější černé kouřovody lze použít pro připojení teplovzdušných vložek, které jsou využívány k občasnému topení.