Dříve, než se rozhednete pro stavbu krbu, je potřeba se rozhodnout, z jakého materiálu bude krb postaven.

Na výběr je několik druhů materiálu. Pojďme si tedy některé z nich představit.

 

 

KALCIUM-SILIKÁTOVÉ DESKY   

Superisol

Jedná se o nejpoužívanější stavebně izolační materiál při stavbách jednoduchých konvekčních obestaveb krbu. Tyto materiály

vynikají svými dobrými izolačními vlastnostmi  a v kombinaci s jejich dostatečnou pevností, z nich může být postavená i samo-

nosná konstrukce. Výhodou kalciumsilikátových desek je jejich snadná opracovatelnost obyčejnými nástroji (pilka na dřevo,

okružní, či přímočará pila). Desky lze pro rychlejší a pevnější spoj spojovat i obyčejnými vruty do dřeva. Nevýhodou je naopak

jejich vysoká nasákavost a prašnost. Tyto vlastnosti však lze eliminovat jejich penetrováním. K tomuto účelu se používá pene-

trace SILAPEN s tepelnou odolností do 600 °C. 

 

Skamotec 225

Jedná se momentálně o nejpevnější kalcium-silikátové desky na trhu. Jejich formát je 1000 x 610mm a vyrábějí se v tloušťkách

30,40 a 50mm. Pevnost v tlaku je 2,8 MPa. Tepelná odolnost těchto desek je až 1000 °C.  

 

Silca

Tyto desky mají oproti Skamotecu téměř o polovinu nižší pevnost (1,4 MPa), avšak pro samonosnou konstrukci je tato pevnost

stále dostatečná. Vyrábějí se ve dvou formátech 1000 x 625mm, nebo 1250 x 500mm. Tloušťka desek je 25, 30, 40 a 50mm.

 

 

 

DESKY Z EXPANDOVANÉHO VERMIKULITU

Grenaisol


V tomto případě se jedná o ekologicky a fyziologicky nezávadný materiál, který má rovněž dostatečnou pevnost na to, aby mohl

být použit pro stavbu samonosných konstrukcí. U tohoto materiálu je velkým kladem jeho bezprašnost, bez nutnosti dodatečné

penetrace. Opracování tohoto materiálu je stejně jednoduché, jako u kalciumsilikátových desek. Opět si vystačíte obyčejnou pi-

lkou, či okružní, nebo přímočarou pilou. Nevýhodou tohoto materiálu je vysoká drolivost a náchylnost při manipulaci.


Grenaisol

Asi nejznámějším zástupcem desek z expadnovaného vermikulitu jsou desky GRENAISOL. Tyto desky se vyrábějí ve dvou for-

mátech a to buď v menším provedení 800 x 600 mm, nebo ve větším 1000 x 610 mm. Tloušťka desek je 30, 40 a 50 mm. Výro-

bcem těchto desek je česká společnost GRENA. 

Teplená odolnost desek je 1250 °C. Pevnost v tlaku je 1,2 MPa.

  

 

 

AKUMULAČNÍ TVAROVKY

Akumulační tvarovky jsou určeny pro stavby krbu, jejimž účelem je rozložit vytvořenou tepelnou energii do delšího časového

intervalu. V takovém případě krb naakumuluje velkou část vytvořené tepelné energie a následně ji svými stěnami předává do

prostoru ještě mnoho hodin po dohoření.

Tvarovky se liší svojí hustotou. Zjednodušeně lze říct, že čím těžší tvarovky, tím delší doba tepelného předávání do prostoru.

Akumulační tvarovky lze bezpotíží kombinovat s izolačními deskami. Takové řešení je vhodné např. v případech, kdy umístění

nábytku, či televize, nedovoluje sálání do všech částí objektu. Nevýhodou akumulačních staveb je delší doba nástupu tepla.

  

Silapor

SILAPOR má objemovou hmotnost 800 kg/m3. Je velmi pevný a tvarově stálý. K dispozici je rozmanitá škála různých stave-

bních  prvků, které dovolují projektovat přesné a zajímavé stavby. Zpracování tohoto materiálu je o něco těžší, než je tomu u

kalciumsilikátových, či vermikulitových desek, ale i v tomto případě lze tvarovky zpracovávat pomocí ruční pily na dřevo.

 

Relax

Tvarovky Relax mají objemovou hmotnost 1500 m3/h. Tento objem již zaručuje zajímavé akumulační schopnosti (měrnou te-

pelnou kapacitu). Pro maximální rychlost předávání tepelné energie (tepelná vodivost) je do RELAXU ve velké míře přidáván

mletý grafit. Tento přírodní minerál tvoří v tvarovce síť, která rovnoměrně a rychle distribuje tepelnou energii tvarovkou. Ma-

teriál je velmi pevný. Lze ho čímkoli obkládat. Zpracovávejte pomocí úhlové brusky s kotoučem na kámen (carborundový ko-

touč). K dispozici je také široká škála tvarů.

 

Grafit

Tvarovky s označením GRAFIT byli vyvinuty pro stavbu plnohodnotných akumulačních topidel (krbů, kamen, sporáků, hypo-

kaustů).  Byl kladen důraz, aby GRAFIT v co nejkratším čase začal předávat tepelnou energii a v dané objemové hmotnosti

naakumuloval co největší možné množství tepelné energie. Doporučujeme na stavbu topidel, kde je požadována 12 až 24

hodinová akumulace.