V případě obestavby krbové vložky je potřeba ponechat mezi rámem vložky a obestavbou tzv. dilatační mezeru. Je tomu tak z důvodu rozpínání krbové vložky po jejím zahřátí. Pokud by se tato mezera neudělala a obestavba tak byla dostavěna natěsno s krbovou vložkou, došlo by téměř jistě k poškození obestavby.

Dilatační mezera by měla být min. 5 mm. To je už dost na to, aby byla viditelná pouhým okem a při pohledu na obestavbu tak rušila celkový dojem z obestavby, která tak působí nedodělaným dojmem. Aby se tomuto zamezilo, přišli v nedávné době na trh výrobci s jednoduchým řešením jak tomu zabránit. Jde o tzv. krycí rámeček, který tuto mezeru zakrývá. Krb tak díky němu působí čistým a ničím nerušeným dojmem.  

 

Obr.1: Viditelná diletační mezera před sundáním krycího rámku Obr.2: Finální podoba po instalaci krycího rámečkuNa trhu existuje spustu typů krycích rámečků a to jak pro krbové vložky s rovným, rohovým, průhledovým, či třístranným prosklením. Jejich podoba může být různá, ale v principu fungují všechny stejně. Slouží k zakrytí dilatační mezery, která by rušila celkový dojem z krbu. Za relativně malou investici tedy získáte dokonalý pohled na čisté linie krbu.

Krycí rámek je obvykle ke krbové vložce přichycen několika šroubky. Montáž i demontáž krycího rámečku je tak velmi jednoduchá a rychlá.


Třístranný krycí rámek Čtyřstranný krycí rámek
Postup při instalaci krycího rámku

Správný postup při stavbě krbu, ke kterému výrobce nabízí i krycí rámek, si popíšeme v následujích krocích. V tomto ukázkovém návodě byl použit krycí rámek H2P RAM06 4S, který je určený pro obestavbu krbové vložky Romotop Heat 2G 70.44.01.


1. Usazení krbové vložky 2. Zasunutí spodního dílu obestavby za krycí rámek


Již při usazování krbové vložky je potřeba počítat s mezerou za krycím rámečkem (cca 3mm), kterou po dokončení obestvby vyplní vrstva kamnářské malty s perlinkou a finální omítka.

3. Ponechání mezery pro budoucí vrstvu omítky 4. Dostavba čelní části obestavby


Po dostavbě hrubé části obestavby se odšroubují malé šroubky, které spojují krycí rámek s krbovou vložkou a rámek se z krbové vložky zdemontuje. Při manipulaci s rámečkem si dávejte velký pozor, abyste krycí rámek nepoškrábali. Ten je obvykle opatřen pouze vypalovací barvou (stejně jako např. krbová vložka, či kouřovody) a své konečné vlastnosti dostane až při vypálení po několika hodinách provozu krbové vložky.

5. Demontáž krycího rámečku z krbové vložky 6. Nanesení kamnářské malty s perlinkou a finální omíitkou


Následně se nanese na krb tenká vrstva kamnářské malty, do které se zatlačí kamnářská perlinka. Ještě "za mokra" se perlinka překryjte druhou vrstvou kamnářské malty a nechá pořádně proschnout. Jako finální vrstvu můžeme zvolit některou z kamnářských omítek. Konečná úprava pak může být provedena některou z fasádních barev.

Po dokonalém zaschnutí všech vrstev pak přichází na řadu opětovné přišroubování krycího rámečku na krbovou vložku. Jeho uchycení je obvykle řešeno pomocí "plovoucích" šroubků a není tak problém vyrovnat případné nerovnosti.


7. Obestavba se krbové vložky nikde nedotýká 8. Konečný pohled na krb po opětovném namontování krycího rámečkuTypy krycích rámečků


V nabídce jsou krycí rámky s označení třístranné, nebo čtyřstranné. O tom, který rámek bude pro Vaše účely vhodný, rozhoduje především způsob obestavby krbové vložky.

Pokud se bude jednat o typ obestavby, která bude mít před krbovou vložkou např. polici, či parapet, pak budete potřebovat třístranný krycí rámek. Takový rámek zakryje diletační mezeru pouze ze tří stran (z bočních a horní). Ve spodní části by byl v tomto případě zbytečný.

Naopak, pokud bude obestavba krbové vložky zhotovena bez police (tzv. fasádní typ krbu), budete potřebovat čtyřstranný krycí rámek, který zakryje diletační mezeru mezi krbovou vložkou a obestavbou ze všech čtyř stran. Stejný princip použijeme, ať už se jedná o krbovou vložku s rovným, či rohovým typem prosklení.


Třístranný krycí rámek - rovné prosklení Čtyřstranný krycí rámek - rovné prosklení
Třístranný krycí rámek - rohové prosklení Čtyřstranný krycí rámek - rohové prosklení