Před samotným výběrem krbových kamen je třeba se rozhodnout, jaký způsob vytápění pomocí kamen zvolit. Jsou dvě možnosti, které mají své výhody i nevýhody. 

 

Teplovzdušné kamna

Klasické teplovzdušné kamna jsou jednoduchým, spolehlivým a cenově přijatelným řešením vytápění místnosti, ve které jsou kamna instalovány. Tepelný výkon kamen je uvolňován do okolního vzduchu sáláním přes prosklená dvířka a plášť, případně obtékáním vzduchu kolem pláště kamen. Je možné vytápění i sousedních místností prostřednictvím větších otevřených dveří, např. kuchyň sousedící s obývacím pokojem apod.

 

 

Tento způsob je vhodný jak pro občasné topení v kratších cyklech, tak i pro každodenní provoz. Mezi hlavní výhody tohoto řešení patří snadná instalace, celkově nižší náklady a nezávislost na jiné energii. V případě delšího výpadku elektrické sítě při zimních kalamitách v horských oblastech, se může jednat o jediný možný způsob vytápění. Nevýhodou je těžší distribuce tepla do vzdálenějších částí domu a omezené možnosti akumulace tepla. 


 

 

Kamna s teplovodním výměníkem

Kamna s teplovodním výměníkem mohou být využity jako primární zdroj tepla, kterým lze pokrýt tepelné ztráty celého prostoru bytu. Pro vytápění místnosti, ve které kamna stojí, zpravidla postačí výkon, který kamna uvolní do vzduchu sáláním přes prosklená dvířka a plášť, stejně jako kamna teplovzdušné. Vytápění všech ostatních místností je realizováno prostřednictvím teplé vody a radiátorů.

 

  

Tento způsob je vzhledem k vyšším celkovým pořizovacím nákladům vhodný zejména pro intenzivní využívání, tedy pro každodenní provoz. Hlavní výhodou je jednoduchá distribuce tepla v celém prostoru domu, možnost akumulace tepla pomocí akumulační nádrže a jeho pozdějšího využití, např. v noci, když oheň v topeništi kamen vyhasne. Nevýhodou jsou vyšší náklady na pořízení a závislost systému na elektrické energii.