Kalcium-silikátové desky se kromě svých vynikajících izolačních vlastností a velmi vysoké pevnosti, vyznačují také svou vysokou nasákavostí a prašností. Poslední dvě vlastnosti jsou nežádoucí a je třeba je eliminovat.

K tomuto účelu se používá speciální penetrační přípravek SILAPEN, který je dodáván v 1L láhvi nebo 5-ti litrovém kanystru.

             


V případě vnitřní penetrace je jejím úkolem eliminovat prašnost desek. Při provozu krbové vložky dochází k velmi intenzivnímu
proudění konvekčního vzduchu obestavbou, který s sebou strhává prachové částice. Penetrací vnitřního prostoru obestavby prašnost desek zcela vymizí 

Na vnější stranu se používá penetrace z důvodu potřeby snížení savosti desek, aby nedocházelo k velmi rychlému odsátí vody z malt, omítek a lepidel, a aby tyto měly dostatek času na správnou chemickou reakci jejich složek s vodou.

Jak postupovat?

Penetraci doporučujeme aplikovat na izolační desky pomocí malířského válečku. Před nanášením penetraci dobře promíchejte (pro správnou funkci musí mít penetrace po promíchání červenorůžovou barvu).

             


Nezústavejte s válečkem příliš dlouho na jednom místě. Desky jsou extrémně savé a zbytečně byste tak navýšili spotřebu penetrace. Pro správnou funkci stačí válečkem jen rychle přejet po povrchu desek.


                          


Po každém řezu, nezapomeňte desky opět napenetrovat. Doba schnutí je v případě kalciumsilikátových desek (Skamotec, či Silca) cca 30 minut.