Kalcium-silikátové desky se kromě svých vynikajících izolačních vlastností a velmi vysoké pevnosti, vyznačují také svou vysokou nasákavostí

a prašností. Poslední dvě vlastnosti jsou nežádoucí a je třeba je eliminovat.

 

K tomuto účelu se používá speciální penetrační přípravek SILAPEN

 
             

 

V případě vnitřní penetrace je jejím úkolem eliminovat prašnost desek. Při provozu krbové vložky dochází k velmi intenzivnímu proudění konvekčního vzduchu

obestavbou, který s sebou strhává prachové částice. Penetrací vnitřního prostoru obestavby prašnost desek zcela vymizí. 

 

Na vnější stranu se používá penetrace z důvodu potřeby snížení savosti desek, aby nedocházelo k velmi rychlému odsátí vody z malt, omítek a lepidel, a aby

tyto měly dostatek času na správnou chemickou reakci jejich složek s vodou.