V případech, kdy je třeba teplo z teplovzdušné krbové vložky odvést do vzdálenějších místností, budete potřebovat do systému použít tzv. tažný ventilátor.

Ten zajistí distribuci horkého vzduchu i do vzdálenějších místností, kde by se už jinak teplo od krbu nedostalo. Obvykle je nutná jeho instalace, pokud je některá z větví

rozvodu delší než 4m. Jeho nejdůležitějším parametrem je udávaný výkon v m3/h. Jde o údaj který udává, kolik vzduchu je schopen ventilátor "přesunout" do požadova-

ných místností. Aby byl teplovzdušný rozvod účinný je třeba, aby se vzduch v místnostech vytápěných pomocí teplovzdušných rozvodů vyměnil min 3x za hodinu.

 

Například:

V případě, kdy chcete pomocí teplovzdušných rozvodů vytápět místnost o prostoru 130m3 budete potřebovat ventilátor, který má výkon alespoň 3 x 130m3 = 390 m3/h.


Ventilátory jsou také vyráběny ve verzích z bypassem, který v případě výpadku proudu zajistí odklon horkého vzduchu od těla ventilátoru a chrání jej tak před

nadměrným namáháním, které by ho mohlo poškodit. V případě, kdy je vstupní teplota do ventilátoru příliš vysoká (nad 150°C) přisává si chladnější vzduch z okolí a

chrání tak motor ventilátoru před příliš horkým vzduchem.Tyto ventilátory jsou navíc vybaveny filtrem, ten zachytí hrubé nečistoty a chrání ventilátor před poškozením.