V tomto článku si popíšeme, jak pracovat s kalciumsilikátovými deskami Skamotec a Silca. Jedná se o nejpoužívanější materiál především při

stavbách konvenčních krbů, tedy v případech, kdy je plášť krbu vytvořen z materiálu, který nemusí nijak významně vést či akumulovat teplo.

Předávání tepla do prostoru je v takovém případě řešeno přes výdechové mřížky, či ventilační otvory. 

 

OBSAH:

 
 

Aby byl plášť dostatečně stabilní, doporučujeme minimální tloušťku desek 40 mm. Obzvláště u krbů, které budou dekorovány keramikou, či kamenem, hraje správná

pevnost materiálu použitého pro obestavbu velkou roli.

 

 

 

 

PENETRACE

Dříve, než se pustíte do samotné stavby krbu, doporučujeme desky napenetrovat. Používá se k tomu vysokoteplotní penetrace SILAPEN, která má tepelnou odolnost

600 °C a bezpotíží tak zvládne vysoké teploty, které panují i uvnitř obestavby. Samotná penetrace je důležitá ze dvou důvodů.

♦ Snížení nasákavosti (z vnější strany) -  v tomto případě je účelem snížit vysokou nasákavost desek. Ta by mohla způsobit
           příliš rychlé odsátí vody z omítek a malt, čímž by nedošlo k jejich správné chemické reakci.
 
♦ Snížení prašnosti desek (z vnitřní strany) - jednou z mála nevýhod kalciumsilikátových desek je jejich prašnost. Ta by na
   vnitřní, tepelně namáhané straně krbu mohla způsobit uvolňování prachových částit. 
 

Penetrační nátěr lze provést obyčejným štětcem, případě malířským válečkem. 

 

 

  

 

ŘEZÁNÍ

K řezání kalciumsilikátových desek lze použít běžné obráběcí nástroje na dřevo. Do desek lze bez problémů vrtat, brousit je pomocí rašple, či vytvářet otvory pomocí

přímočaré pily. Každý řez je nutné samozřejmě napenetrovat. 

 

  

  

 

LEPENÍ

Pro lepení kalciumsilikátových desek je možné použít lepidlo Silaterm. Jedná se o lepidlo, které má vysokou teplotní odolnost a snese i vysoké teplotní zatížení

(např. v okolí krbové vložky). Správná konzistence lepidla je namíchána již při výrobě a po jeho otevření je možné jej hned používat. Doporučujeme nenechávat lepidlo

dlouho otevřené, neboť v takovém případě do-chází k rychlému osychání a ztrátě potřebných vlastností.Aplikace lepidla je možná pomocí zubaté stěrky, či špachtle.

Pro rychlejší a pevnější spoj, bez nutnosti čekání na zaschnutí lepidla, je možné desky spojovat také pomocí šroubů. Používají se k tomu obyčejné vruty do dřeva v

délce 80-100mm. 

  

 

  

 

KONEČNÁ ÚPRAVA

Konečná úprava obestavby zhotovené z kalciumsilikátových desek je podobná, jako je tomu u běžného zdiva. V první fázi se na povrch desek pomocí hladítka nanese

tenká vrstva kamnářské malty. Do té se ještě za mokra položí kamnářská perlinka, která se ihned překryje druhou vrstvou kamnářské malty.  Na takto připravený povrch

lze po jeho zaschnutí (cca. 2 dny) nanést kamnářskou omítku, nebo jej případně obložit dekorativním obkladem. V případě kamnářské omítky lze vybrat z různých

zrnitostí od jemných brousitelných, až po hrubou drásanou omítku. Po zaschnutí omítky je možné povrch natřít běžnou fasádní barvou.