Platná norma ČSN 734230 díl 7.2.5, která se zabývá stavbou krbů uvádí že: "Do prostoru teplovzdušné komory určené pro předávání tepla musí být zajištěn přístup pro kontrolu a čištění povrchu kouřovodu a krbové vložky a na čištění vnitřního prostoru. Velikost vstupního otvoru by měla být nejméně 230 x 230 mm, doporučuje se velikost 460 x 230 mm."

 

        

 

Kromě přístupu k čisticímu otvoru kouřovodu, je revizní otvor důležitý ještě z jednoho důvodu. V době, kdy vložka není používána, tj. v létě nebo v pauzách během topné sezóny, dochází k tomu, že na povrch vložky a kouřovodů napadá prach. Ten bývá v obytných prostorech tvořen směsí anorganických i organických částic. Po zátopu ve vložce po delší pauze se tento prach vypálí, což bývá spojené často s velmi intenzivním zápachem. V případě, že je v obestavbě instalován kontrolní otvor, je možné prach, který napadal na vložku a kouřovody vysát pomocí vysavače a zápach z přepáleného prachu tak velmi významně eliminovat.

 

Instalací revizního otvoru do krbové obestavby máte zajištěn pohodlný přístup pro revize , kontroly, či opravy. Pro teplovodní vložky doporučujeme větší rozměr, který zajišťuje instalatérovi dostatečný pracovní prostor. Použitím dostatečně velkého revizního otvoru šetříte své peníze, vyhnete se v budoucnu částečné nebo úplné demontáži krbové obestavby a jejímu novému vybudování.


Instalace a ovládání revizního otvoru je opravdu jednoduchá. Více našem článku zde: Revizní otvor - instalace

 

Otevření se provádí lehkým stiskem dvířek, kdy zámky odskočí a vnitřní část otvoru můžete zcela vyjmout z rámu. Nechtěné vypadnutí je jištěno lankem, či řetízkem s karabinou. Při práci vám nepřekáží zavěšená dvířka, můžete se dostat bezproblémově až k obestavbě. Povrch otvoru lze opatřit stejnou omítkou jako celou stavbu a viditelná je jen cca 3 mm široká spára po obvodu revizního otvoru.

 

Střed revizního odvoru lze pouhým jedním stisknutím uvolnit. Následně se střed vykloní ven a po uvolnění karabiny zajišťovacího řetízku jej můžete z rámu zcela odstranit. Nejedná se tedy o revizní dvířka, ale o revizní otvor. Otvorem lze provádět nutné servisní operace v obestavbě, aniž by Vám cokoliv omezovalo přístup. Po ukončení prací nasadíte střed otvoru na 2 čepy v jeho dolní, či boční části, přiklopíte střed k obestavbě, zapnete karabinu do otvoru (zajistíte řetízek ) a jemným domáčknutím otvor uzavřete.

 

 

 

Instalace "na výšku" Instalace "na šířku"

 

Nezajištěním řetízku riskujete poškození středu ovoru, kdy osoba neznalá této funkce, uvolní stisknutím zámky a otevírající se dvířka se vyklopí, následně se převáží a spadnou na zem !

 

POZOR - na takto poškozený střed otvoru se nevztahuje záruka !!