Pokud je potřeba rozvést teplý vzduch od krbu i do dalších místností, je možné použít buď tzv. samotížný rozvod vzduchu, kdy je k cirkulaci vzduchu

využívána jen jeho přirozená vlastnost po jeho zahřátí, nebo použít tažný ventilátor, který rozvede horký vzduch i do vzdálenějších místností. V takovém

případě se jedná o tzv. nucený rozvod s tažným ventilátoremV tomto návodu se budeme zabývat právě takovým systémem, tzn. vytápěné místnosti jsou v takové vzálenosti, že by samotížný rozvod vzduchu nefungoval. Obecně

lze říci, že je to taková vzdálenost, kdy některá z větví rozvodu je delší než 4 m vodorovné délky. Náš ukázkový případ znázorňuje typický dům střední velikosti, kdy krb

vytápí jednu velkou místnost spojenou s kuchyní a pomocí teplovzdušného rozvodu budou vytápěny další čtyři pokoje.

 

Tažný ventilátor je umístěn na půdě nad krbem a odsává teplý vzduch z obestavby krbu. Ventilátor je vybaven termostatickým spínačem, na kterém lze nastavit poža-

dovanou teplotu zapnutí a vypnutí ventilátoru. Po zatopení v krbu a dosažení požadované teploty začne pracovat. Po vyhasnutí v krbu se naopak sám vypne. Nehrozí

tak rozhánění chladného vzduchu. Před ventilátor je vhodné zařadit filtr nečistot. Z ventilátoru je teplý vzduch veden dál do rozbočovací skříňky a odtud do jednotlivých

místností. 

 

Rozvod je pak zakončen na stropě v každé místnosti ventilačním talířem, nebo mřížkou se žaluziíJeden z vývodů (například do chodby) by měl být osazen mřížkou bez

žaluzie, abychom zabránili situaci, kdybychom nedopatřením uzavřeli všechny vývody.Výkon ventilátoru se doporučuje volit tak, aby byl schopen "obměnit" vzduch ve

vytápěném prostoru asi 2-3 krát za hodinu. Tedy například v RD o vytápěném prostoru 300 m3 bychom zvolili výkon ventilátoru nejméně 600 m3/h. Více se volbě vhodného

ventilátoru věnujeme v tomto článku: Podle čeho vybrat vhodný ventilátor?

 

Popis rozvodu s tažným ventilátorem

 

 
 

Samotný rozvod je umístěn v na půdě. Jednotlivé větve jsou spuštěny přes strop do místnosti a zakončené výdechovými mřížkami (lze použít i ventilační talíře).

 

 

V návrhu je použit tažný ventilátor Darco AN2 o výkonu 600 m3/h, filtr 150 mm, rozbočovací skříňka pr.150/4x pr.125 mm, izolované flexi hadice s průměrem 160 a

125 mm redukce do mřížek.

 

Postup obestavby krbu je popsaný v našem Návodu na stavbu jednoduchého fasádního krbu s dostavbou po stropTeplý vzduch bude odsáván z obestavby krbu,

proto je třeba navíc počítat s otvorem v protipožární přepážce, kterým bude procházet izolované flexi potrubí.

  

 

Postup

V protipožární přepážce je potřeba vyříznout otvor pro izolovanou flexi hadici. V návodu je zvolena izolovaná flexi hadice s vnitřním průměrem 150 mm. Vnější průměr

(tedy i s izolací) činí 190 mm. Proto vytvoříme v přepážce otvor o průměru asi 170 mm, aby vzniklo těsné sevření.

 
 

Z izolované flexi hadice v prostoru nad krbovou vložkou odstraňte izolaci a ponechte pouze vnitřní část. Uchycení proveďte pomocí montážních úchytů tak, aby se hadice

nedotýkala kouřovodu. Povrchová teplota kouřovodu by mohla hadici poškodit. 

 
 
 

 

Nyní je potřeba protáhnout hadici stropem. Jak jsme již uvedli, izolovaná flexi hadice 150 mm má vnější průměr včetně izolace asi 190 mm. Proto zhotovte otvor ve stropě

tak, aby bylo možné hadici volně protáhnout. Při přestupu stropem postupujte opatrně, ať nedojde k poškození vnějšího obalu izolace.
 


Mechanický filtr nečistot by měl být umístěn před tažným ventilátorem. Slouží k zachycení nečistot, které by mohly tvořit u výdechových mřížek tmavé mapy.  

 
 
 
Spoje pevně stáhněte pomocí stahovacích pásek.
 
 
  
 

Rozbočovací skříňku umístěte tak, aby délka jednotlivých větví do vytápěných pokojů byla pokud možno stejná. Vyhněte se ostrým ohybům a potrubí volte co nejkratší,

aby nedocházelo ke ztrátě proudění vzduchu. Vývody z rozbočovací skříňky udělejte v průměru 125mm.

 

 

 

Rozvod je zakončen v každé místnosti ve stropě redukcí do mřížky. Součástí každé námi nabízené výdechové mřížky je rámeček, který se jen jednoduše do redukce

"zacvakne". Pokud volíte místo výdechových mřížek ventilační talíře, je součástí těchto talířů příruba, která se z jedné strany nasadí na izolovanou flexi hadici a z druhé

zabuduje do stropu. Samotný talíř se nakonec nasadí do příruby.