V případech, kdy je potřeba rozvést teplý vzduch od krbu i do vzdálenějších místností a dispoziční

situace domu to umožňuje, lze využít přirozeného stoupání teplého vzduchu a vytvořit tzv. samotížný

teplovzdušný rozvod. Tento způsob vytápění je velmi efektivní a přitom cenově velmi přijatelný.

 

V tomto návodu je navržen samotížný rozvod, který sestává z izolované flexibilní hadice, čtyřhranných kanálů pro rozvod

vzduchu v podlaze, výdechových mřížek a dalších komponentů rozvodů.

 

Rozvody jsou umístěny v podlaze 2.patře. Tento čtyřhranný rozvod (kanál) lze navíc odizolovat vhodným izolačním materiálem,

abychom zabránili nežádoucímu zahřívání podlahy v místech vedení.


Postup obestavby krbu je popsán v našem Návodu na stavbu jednoduchého fasádního krbu s dostavbou po strop.

 

Instalace sacího potrubí

Do protipožární přepážky vyřízněte dva otvory pro odvod teplého vzduchu. Těmito otvory provlékněte dvě izolované hadice. Ty budou

sloužit k odebírání horkého vzduchu a k jeho distribuci do horních místností. V našem případě, kdy budeme vytápět čtyři místnosti

doporučujeme volit průměr alespoň 150 mm. Ještě předtím však z izolované hadice odstraňte vnější plášť s izolací. Tyto části

izolované hadice nejsou stavěny na tak vysoké teploty, které těsně nad krbovou vložkou panují. Vnitřní část izolované hadice spusťte

do obestavby tak, aby byla cca. 40cm nad krbovou vložkou. Tyto hadice je potřeba zajistit proti pohybu tak, aby se nemohly dotýkat

kouřovodů. K tomu lze využít např. montážní svorky.  


    
 
Prostup protipožární přepážkou a stropem domu je pak třeba udělat už s izolovanými hadicemi. Dbejte zvýšené opatrnosti při

přetahování hadic stropem, aby nedošlo k poškození vnější izolace.

 
 

 

Instalace čtyřhranných rozvodů v podlaze

K přechodu mezi kulatými hadicemi a hranatými rozvody použijte redukce kanál - flex. Spoj zajistěte stahovací páskou

 

 

Dále pokračujte v instalaci hranatých kanálů podle potřeby do požadovaných míst. K dispozici jsou na výběr kolena, rozdvojky, kříže,

přechodky apod. K propojení jednotlivých komponentů čtyřhranných rozvodů použijte tzv. spojku.

 

  

 

Aby bylo možné do hranatého rozvodu zasadit výdechovou mřížku, je potřeba osadit na konci větve do rozvodu tzv. redukci do mřížky.

Tu usaďte do takové výšky, aby její okraj byl v rovině s konečnou podlahou.

 

  

 

Výdechové mřížky se instalují v úrovni podlahy do vhodných míst v jednotlivých místnostech. Výška mřížek nad podlahou je volena tak,

aby mřížky nepřekračovaly úroveň podlahy a netvořily tak nebezpečné překážky. Vhodné je použít mřížky s žaluziemi pro lepší regulaci

množství teplého vzduchu proudícího do místnosti.