Před samotným výběrem krbové vložky je třeba se rozhodnout, jaký způsob vytápění pomocí vložky zvolit. Jsou dvě možnosti, které mají své výhody i nevýhody. 

 

 

Teplovzdušná vložka

Klasická teplovzdušná vložka je jednoduchým, spolehlivým a cenově přijatelným řešením vytápění místnosti, ve které je vložka instalována. Je možné i vytápění sousedních místností prostřednictvím otvorů ve zdech přiléhajících přímo k obestavbě osazených krbovými mřížkami, případně jiných sousedních místností prostřednictvím větších otevřených dveří. Pro vytápění vzdálenějších místností, které s krbem přímo nesousedí, případně místností na patře nad obestavbou lze použít teplovzdušné rozvody samotížné nebo s nuceným oběhem pomocí ventilátoru. Tento způsob je vhodný jak pro občasné topení v kratších cyklech, tak i pro každodenní provoz. Mezi hlavní výhody tohoto řešení patří snadná instalace, celkově nižší náklady a nezávislost na jiné energii. V případě
delšího výpadku elektrické sítě při zimních kalamitách v horských oblastech se může jednat o jediný možný způsob vytápění.Nevýhodou je těžší distribuce tepla, ať už s použitím rozvodů nebo bez nich do některých částí domu, omezené možnosti akumulace tepla, proudění vzduchu rozvody a zpět k vložce, může být spojeno s vířením prachu apod.  

 

 Obr. 1-3: Ukázka teplovzdušných vložek    

                         

 

 

Vložka s teplovodním výměníkem 

Vložka s teplovodním výměníkem může být využita jako primární zdroj tepla, kterým lze pokrýt tepelné ztráty celého prostoru bytu. Pro vytápění místnosti ve které vložka stojí zpravidla postačí výkon, který vložka uvolní do vzduchu sáláním přes prosklená dvířka a konvekcí přes krbové mřížky v obestavbě. Vytápění všech ostatních místností je realizováno prostřednictvím teplé vody a radiátorů.   

 

Tento způsob je vzhledem k vyšším celkovým nákladům vhodný zejména pro intenzivní využívání, tedy pro každodenní provoz. Hlavní výhodou je jednoduchá distribuce tepla v celém prostoru domu, možnost akumulace tepla pomocí akumulační nádrže a jeho pozdějšího využití, např. v noci, když oheň v topeništi vložky vyhasne. Nevýhodou jsou vyšší náklady na pořízení a závislost systému na elektrické energii.

 

Obr. 4-6: Ukázka teplovodních vložek