Akumulační tvarovky jsou určeny pro stavby krbu, jejimž účelem je rozložit vytvořenou tepelnou energii do delšího časového intervalu. V takovém případě krb naakumuluje velkou část vytvořené tepelné energie a následně ji svými stěnami předává do prostoru ještě mnoho hodin po dohoření. Tvarovky se liší svojí hustotou. Zjednodušeně lze říct, že čím těžší tvarovky, tím delší doba tepelného předávání do prostoru. Akumulační tvarovky lze bezpotíží kombinovat s izolačními deskami. Takové řešení je vhodné např. v případech, kdy umístění nábytku, či televize, nedovoluje sálání do všech částí objektu. Nevýhodou akumulačních staveb je delší doba nástupu tepla.