Krbové vložky jsou určeny ke spalování dřeva, či dřevěných briket. Na rozdíl od krbových kamen, je nutné krbovou vložku pro její správnou funkci obezdít vhodným materiálem. Výhodou

krbových vložek je možnst rozvodu tepla do dalších místností buď prostřednictvím teplovzdušných rozvodů (u teplovzdušných krbových vložek), nebo pomocí teplovodního výměníku

(u teplovodních krbových vložek). Nejdůležitějším kritériem pro její výběr je celkový výkon krbové vložky, který má zásadní vliv na budoucí komfort při provozu. Více se tomuto tématu věnujeme

v tomto článku: Volba výkonu krbové vložky.