V nabídce nalznete kamnářské malty a omítky, které lze aplikovat na povrch izolačních, sálavých, či akumulačních materiálů. K dispozici je několik druhů malt a omítek, např. dle struktury kameniva, či způsobu použití. V žádném případě nedoporučujeme při stavbách krbů použití klasických malt a omítek. Tyto materiály nejsou stavěny na vysoké teploty, které v prostorech krbu panují a po čase provozu krbu by došlo k jejich degradaci.