Automatické regulace hoření jsou určeny k optimalizaci procesu spalování v krbu, jehož součástí je přívod vzduchu z exteriéru do spalovací komory. Instalují se do přívodního potrubí (obvykle zhotoveného z fexibilního hliníkového potrubí). Jejich úkolem je plynulá regulace průtoku vzduchu pro hoření. V nabídce naleznete regulace jak pro teplovzdušné, tak i pro teplovodní krby.

Díky použití regulace hoření můžeme ušetřit palivo, což znamená, že už po několika měsících se nám vrací investice za jeho nákup.

Zařízení má zabudovaný záložní zdroj, tzn. při krátkém výpadku elektřiny zařízení pracuje dále. Po ukončení topení se klapka sama automaticky uzavře a zabrání tak proudění chladného vzduchu do interiéru.