SILAPOR 1000 MG
je ideálním zdícím materiálem pro sálavý, zděný, poctivý typ krbové obestavby. Svou objemovou hmotností 1000 kg/m3 se nachází na rozhraní mezi sálavou až akumulační deskou.

Díky přidanému magnezitu tyto desky rychle odvádí teplo na povrch obestavby a celá obestavby postavená z těchto tvarovek příjemně hřeje.

 

   Jaký materiál na stavbu krbu zvolit?    Revizní otvor - k čemu slouží?    Jak udělat finální omítku krbu?